นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 6

(0) Capillary electrochromatography (CEC) (III)

Capillary electrochromatography (CEC) เปนเทคนิคการแยกสารใน capillary column โดยที่ capillary tube จะบรรจุดวยสารชนิดเดียวกับที่บรรจุในคอลัมนของ HPLC จากนั้น EOF จะดันตัวทำละลาย เขาไปใน capillary tube แลวเขาสูตัววัดสัญญาณโดยระหวางการเคลื่อนท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2557 15:21 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (2) Capillary electrochromatography (CEC) (II)

ทฤษฏีของ Band broadening เนื่องจาก electrochromatography ต้องใช้ stationary phase หลักการของ band broadening เหมือนกับในเทคนิค LC ทั่วไป ดังนั้นการหา plate height สามารถใช้สมการ Van-deemter ได้เช่นเดียวกัน H = Adp (udp / Dm)1/3 + B / u + ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 13 กุมภาพันธ์ 2557 11:52 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การแยกด้วยเทคนิค Capillary electrochromatography (CEC)

ความหมายและทฤษฏี Capillary electrochromatography (CEC) เปนเทคนิคการแยกสารใน capillary column ที่รวมเอาเทคนิค High performance liquid chromatography (HPLC) และ capillary electrophoresis (CE) เข้าด้วยกัน โดยที่ capillary tube จะบรรจุดวยสารชนิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2557 17:23 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part VI) ข้อดี-ข้อด้อย

จากที่เคยกล่าวมา CE เป็นเทคนิคที่สามารถแยกโมเลกุลได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่อนุภาคเล็กไปจนถึงสารที่มีขนาดใหญ่ เป็นเทคนิคที่มีลักษณะของโครมาโตกราฟี อิเล็กโตรฟลอเรซิส คือ สารตัวอย่างจะถูกแยกระหว่างเฟสอยู่กับที่และเฟสเคลื่อนที่การแยกจะเกิดขึ้นเมื่อม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 30 มกราคม 2557 17:15 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part V) CZE

Capillary zone electrophoresis (CZE) โดยการแยกใน Mode นี้นับได้ว่าเป็น mode ที่ง่ายที่สุดของเทคนิค capillary electrorhoresis ซึ่งใช้ได้เฉพาะกับสารที่มีประจุเท่านั้น สารจะแยกออกจากกันเป็นโซนๆ ด้วย ความเร็วเป็นสัดส่วนกับ Electrophoretic Mobilit... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 25 มกราคม 2557 22:20 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part IV) ลักษณะ EOF

ลักษณะการไหลของ EOF เป็นแบบหน้าตัดเรียบ (Flat Flow Profile ) แตกต่างจากการไหลใน HPLC ที่ใช้ Pump เป็นตัวผลักดันทำให้เกิดการไหลของ Mobile Phase ซึ่งการไหลโดยใช้ Pump จะเป็นแบบ Laminar Flow ที่เป็นดังนี้เนื่องจากอัตราเร็วของ Mobile Phase ตรงกลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 15 มกราคม 2557 13:05 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part III) รู้จัก EOF

Electroosmotic flow Electroosmotic flow (EOF) เป็นลักษณะเฉพาะของ CE เปรียบเทียบได้กับ Pump ใน HPLC กรณีที่ Capillary ทำด้วย Fused Silica นั้น EOF เกิดจากการแตกตัวของ Silanol Group (Is-OH) ได้เป็นประจุลบเมื่อสัมผัสกับ Buffer ที่มี pH สูง ทำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 07 มกราคม 2557 14:24 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การแยกสารด้วยเครื่อง CE (part II)

Part I Click รูป แสดงองค์ประกอบของเครื่อง Capillary Electrophoresis เครื่อง CE โดยทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบหลักคือ 1. ตัวจ่ายกระแสไฟฟ้ากำลังสูง (high voltage power supply) 2. Capillary พร้อมด้วย optical detection window อยู่ในตัวเอง 3. B... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 03 มกราคม 2557 10:14 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การแยกด้วยเทคนิค Capillary Electrophoresis (CE)

Capillary Electrophoresis: การแยกของสารจะเกิดขึ้นภายใน Capillary ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 – 100 มิลลิเมตร โดยมีการให้กระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในระบบ หลักการของ Electrophoresis หลักการของการแยกสารด้วยเทคนิค Electrophoresis... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 26 ธันวาคม 2556 13:41 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] [C] (0) การศึกษาเกี่ยวกับไบโอเซนเซอร์ (V)

การศึกษาทางด้านไบโอเซนเซอร์นอกจากที่จะต้องศึกษาสมบัติของสารชีวภาพและทรานดิวเซอร์แล้วยังต้องศึกษาระบบในการตรวจวัดเช่น 1. ใช้วิธีการวัดโดยนำไบโอเซนเซอร์ไปจุ่มในสารตัวอย่าง (แบบแบซ) http://thai.alibaba.com/product-gs-img/hqs-no-code-pc-down... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย หัวกรวด   สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2556 17:26 แก้ไข: 21 กันยายน 2563 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]