นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 1212
ความเห็น: 0

เทคนิคเตรียมตัวอย่างกับกลุ่มสารที่สนใจบางชนิด

ลำดับที่

วิธีการสกัด

สารที่ทำการวิเคราะห์

ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์

สภาวะในการสกัด

ข้อเด่น 

เอกสารอ้างอิง 

1

HS-SDME

Policyclic Aromatic Carbon (PAH)

ตัวอย่างในสิ่งแวดล้อม (ตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบ ใบไม้ )

ใช้ b-cyclodextrins (CDs) เป็นตัวทำละลายในการสกัด นอกจากนี้มันยังช่วยในการเพิ่มความเข้มแสงฟลูออเรสเซนต์สำหรับการตรวจวัดโดยใช้ detector ชนิดนี้

ง่าย เร็ว มีประสิทธิภาพสูง ลดปริมาณการใช้ตัวทำละลาย และมีความจำเพาะเจาะจงสูง

Yunli Wu et al., 2008

2

Liquid-Liquid Extraction (LLE)

Methamphetamine (MA)

ยาบ้า

ใช้ Ethyl acetate ปริมาตร 1 ml เป็นตัวทำละลาย และนำไปเหวี่ยงในเครื่องหมุนเหวี่ยง

ง่าย เร็ว สะดวก ประหยัด

Kenji Kuwayama, 2008

3

Supercritical Fluid Extraction (SFE)

Tocopherols

(Vitamin E)

สาหร่าย Spirulina platensis

ใช้ CO2 ตัวสกัด ความดัน 361 bar และอุณหภูมิ 83.3 oC

สามารถสกัดสารโดยให้ enrichment factor ที่สูง และไม้ต้องใช้ตัวทำละลาย

Jose A. Mendiola et al., 2008

 

ลำดับที่

วิธีการสกัด

สารที่ทำการวิเคราะห์

ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์

สภาวะในการสกัด

ข้อเด่น

เอกสารอ้างอิง 

4

Microwave-Assisted Steam Distillation (MASD

Organochlorin pesticides (OCPs) (a-HCH,g-HCH,dicofol,p,p¢-DDE,p,p¢-DDT) และ Pyrethroids (bifenthrin, fenvalate)

ใบชาจีน

ไอน้ำนำสารที่ต้องการสกัดสารออกมาจากเมทริกซ์ และใช้ n-heptane เป็นตัวจับ

ด้วยกำลัง 200 W และใช้เวลา 2 นาที

รวดเร็ว สามารถแยกสารออกจากเมทริกซ์ และเพิ่มความเข้มข้นในขั้นตอนเดียว

Jie Ji et al., 2007

 5

Pressurized Fluid Extraction (PFE)

สารประกอบ Steroids

ตะกอนในทะเล

ใช้ dichloromethane เป็นตัวทำละลาย ความดัน 1500 psi และ อุณหภูมิ 150 oC

เร็ว มีประสิทธิภาพสูง ลดปริมาณการใช้ตัวทำละลาย ทำเป็นระบบอัตโนมัติได้ง่าย

Donghao Li et al., 2007

6

Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE)

16 polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), 12 polichlorinated biphenyls (PCBs), 6 phthalate esters (PEs) และ 3 nonylphenols (NPs)

ตัวอย่างน้ำในทะเล และน้ำกร่อย

ใช้ polydimethylsiloxane (PDMS) เป็นตัวเคลือบ เวลาในการสกัด 12 ชั่วโมง และสกัดที่อุณหภูมิห้อง เวลาในการ desorption 10 นาที desorption flow 23 mL min-1 อุณหภูมิ 300 oC vent pressure 7 psi และ cryo-focusing temperature    -50 oC ใน SIM mode

ลดปริมาณตัวทำละลาย miniaturization ลด detection limit ลดเวลาในการสกัด เหมาะแก่การทำระบบอัตโนมัติ  ง่าย ให้ reproducibility และ repeatability ที่ดี

A.Prieto et al., 2007

ลำดับที่

วิธีการสกัด

สารที่ทำการวิเคราะห์

ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์

สภาวะในการสกัด

ข้อเด่น 

เอกสารอ้างอิง 

7

Purge-and-Trap Extraction

Basic และ delicate aroma

ไวน์แดงและไวน์ขาว

N2 อัตราการไหลของแก๊สไนโตรเจน 40 mL min-1  ใช้เวลาในการ purge 20 นาที ที่อุณหภูมิห้อง และ desorption  เวลา 10 นาทีที่อุณหภูมิ 250 oC

Vocarb3000 trap (Carbopack B, Carboxen 1000 และ Carboxen 1001)

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษ

Margarita Aznar et al., 2007

8

Solid Phase Extraction (SPE)

Patulin

น้ำแอปเปิ้ลเข้มข้น

C18-SPE Cartridge

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษ

Jian-ke Li et al., 2007

9

Headspace Solid Phase Microextraction (SPME)

3-mercaptohexan-1-ol (3-MH), 3-mercaptohexyl acetate (3-MHA)

ไวน์

ENV+Ò Cartridge

ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณการใช้ตัวทำละลายที่เป็นพิษ

Bruno Fedrizzi etal., 2007

10

Soxhlet Extraction/Ultrasonic Probe

ไขมัน

เม็ดดอกทานตะวัน เม็ดเรพ ถั่วเหลือง

ใช้ n-hexane เป็นตัวทำละลาย

เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดเนื่องจากสารตัวอย่างสัมผัสกับตัวทำละลายตลอดเวลาที่ทำการสกัด ไม่ต้องกรอง ง่าย

J.L.Luque-Garcia et al., 2004

ลำดับที่

วิธีการสกัด

สารที่ทำการวิเคราะห์

ตัวอย่างที่นำมาวิเคราะห์

สภาวะในการสกัด

ข้อเด่น 

เอกสารอ้างอิง 

11

Membrane/ Sorbent Trap

Volatile organic compounds (VOCs)

ผลิตภัณฑ์ PVC

เมมเบรนและ sorbent ประกอบด้วย poly(dimethylsiloxane) (PDMS)

สะดวกในการนำมาใช้เป็นระบบออนไลน์สำหรับการตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง  ให้ความเลือกจำเพาะสูง และช่วยในการทำให้พีกของสารที่สนใจชัดเจนขึ้น

Massoud Kaykhaii et al., 2003

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 มิถุนายน 2558 08:59 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2558 09:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 MK, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.229.119.29
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ