นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หัวกรวด
Ico64
SAkChAibOrDeE Pinsrithong

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 19063
ความเห็น: 0

เทคนิคการสกัด Supercritical fluid extraction (SFE)

A Green Manufacturing Technology Supercritical Fluid Extraction (Sample prep15)
 
 
               เทคนิค Supercritical fluid extraction เป็นเทคนิคการสกัดสารด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด (Supercritical fluid) คือสภาวะสารมีสถานะอยู่ระหว่างก๊าซและของเหลว ดังรูป

                                                  รูปแสดง เฟสไดอะแกรมของสาร
 
              สารเมื่อเปลี่ยนสถานะ (จากของเหลวหรือแก๊ส) ไปเป็นของไหลวิกฤติยิ่งยวดจะมีสมบัติทางเคมีฟิสิกส์อยู่ระหว่างก็าซกับของเหลว ดังตาราง โดยเป็นการยกตัวอย่างของ คาร์บอนไดออกไซด์
 ตารางแสดง สถานะต่างๆของคาร์บอนไดออกไซด์

สมบัติของของไหลวิกฤติยิ่งยวดที่มีผลต่อการสกัดให้ดีกว่าการใช้ตัวทำละลายของเหลวทั่วไป คือ
1. สมบัติการถ่ายเท ของไหลวิกฤติยิ่งยวดจะมีความหนืดต่ำและสัมประสิทธิการแพร่สูง ทำให้สามารถกระจายตัวได้อย่างทั่วถึง
2. สมบัติในการละลายของตัวทำละลาย จะมีสมบัติที่เด่นกว่าตัวทำละลายที่เป็นของเหลวทั่วไป เนื่องจากสามารถเลือก และปรับให้มีค่าตามความต้องการได้โดยการปรับอุณหภูมิ  ถ้าเพิ่มอุณหภูมิความสามารถในการละลายจะเพิ่มขึ้น
การประยุกค์ใช้งาน
            ส่วนใหญ่จะนิยมใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการเป้นตัวทำละลายที่ใช้สกัด เพราะเมือสกัดเสร็จแล้วสามารถกำจัดได้ง่ายคือแค่ลดความดันคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะกลับมาอยู่ในเฟสของแก๊สและทิ้งสู่บรรนากาศได้เลย
            ถ้าต้องการให้สารมีขั้วเพิ่ม ส่วนมากจะนิยมผสม methanol เพื่อเพิ่มขั้วลงไป  
แต่เทคนิคนี้ มีข้อจำกัดที่สำคัญคือ
            การทำให้สารของไหลวิกฤติยิ่งยวด (Supercritical fluid) ไม่สามารถทำเองได้ ต้องใช้เครื่องมือที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความดันสูง ๆ ซึ่งราคาอยู่ในหลักล้าน
ข้อดีที่สำคัญของเทคนิคนี้คือ
            เป็นเทคนิคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีหรือไม่ใช้เลย
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2555 13:54 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2556 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 MoN_Takan, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.13.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ