นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

มิสเตอร์ช่วย
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1782
ความเห็น: 3

แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยอธิการบดี

สวัสดีครับทุกท่าน

       วันนี้มีการพูดคุยแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ ตามรายละเอียดในบันทึกนี้ครับ

 http://share.psu.ac.th/blog/hrdpsu/13564

และผมได้พิมพ์ประเด็นต่างๆ ที่ท่านอธิการบดีนำเสนอไว้ในไฟล์ดังประเด็นย่อยต่อไปนี้ครับ

 แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์

แนวทาง...โดยอธิการบดีฯ

   1. เราจะนำคณิตศาสตร์ไปสู่ศิษย์ให้ดีที่สุด จะทำได้อย่างไร (การพัฒนานำไปสู่ที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆ นั้นไม่มีที่สิ้นสุด)
   2. การพบปะกันของอาจารย์ในแต่ละศาสตร์ควรจะมีไปเรื่อยๆ แลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกันอยู่เรื่อยๆ
   3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่ดีที่สุดในไทย จะต้องทำอย่างไร เดินเป็นกองทัพร่วมกัน mathematics teaching ตามที่เราฝันเอาไว้
   4. การ ทำวิจัย บทบาทในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ หรือนโยบายอื่นๆ ประกาศเรื่องการเรียนการสอนเป็นวาระแห่งชาติของมหาวิทยาลัย การสร้างองค์ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่สังคม การสร้างบัณฑิตที่เป็นที่พึ่งของสาธารณะ
   5. การพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
   6. ความมุ่งมั่นของอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยน มีคณะกรรมการทำงานอย่างชัดเจน
   7. โรงเรียนกวดวิชาสอนด้วยจอโทรทัศน์ คนสอนสอนให้เร้าใจ น่าสนใจ เข้าถึงพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่
   8. ความแตกต่างของนักเรียน นักศึกษาในอดีต (รุ่นเรา) และรุ่นใหม่ แตกต่างกัน ครูไม่กล้าจะลงโทษเด็ก ไม่มีการสอบตกหรือเรียนซ้ำชั้น
   9. เด็กสมัยนี้เป็นเด็กไซเบอร์ โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ (แต่งเพลงคณิตศาสตร์ตามสมัยนิยมของเด็ก)
  10. ที่ นั่งในมหาลัย แปดแสนต่อปี รับเด็กเข้ามาหกแสนต่อมี ซึ่งรับเด็กอ่อนเข้ามหาลัยแน่นอน (เด็กขี้เบื่อ สมาธิสั้นกว่า ความสามารถในการสื่อสารน้อยลง) ดังนั้นไม่มีทางที่จะหวนกลับไปยังแวดล้อมที่เคยผ่านมา อาจารย์ไม่มีแนวทางเลือกอื่นนอกการการปรับตัวให้เข้ากับเด็กหรือผู้เรียน
  11. การสร้างคนต้องการอุดมการณ์   สังคม ปัจจุบันขนาดใหญ่ การคาดหวังของบัณฑิตที่มีความเก่งความรู้สามารถในศาสตร์นั้นๆ ตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านนั้นๆ ได้
  12. บัณฑิตมีความรอบรู้ ในหลายๆ ด้าน จบแพทย์ก็ต้องรู้กฎหมาย ฯลฯ
  13. บัณฑิตที่มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีม อดทน การคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์  สกอ.กำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตห้าหมวดด้วยกัน และมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากกว่า และสังคมกำลังโหยหาคือ คนดีมีคุณธรรม
  14. เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างบัณฑิตที่ดีมีคุณธรรม (แล้วคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงมหาวิทยาลัยจะทำอย่างไร?)
  15. การ สร้างให้ดีแล้วค่อยสร้างให้เก่ง การสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม สร้างให้ดูดี สร้างแผนให้สวยหรู แต่จะทำแผนให้เป็นจริงจังได้อย่างไร?
  16. ม. อ.มีความฝันที่จะสร้างเยาวชนให้กับชาติ .....หน้าที่ในการสร้างเยาวชนให้กับสังคมไทย ม.อ.จะสร้างคนอย่างไร จิตใจที่งดงาม คนดี มีคุณธรรม (สร้างภายใน) สติปัญญา ศาสตร์ที่เค้ารับปริญญา  มีความรอบรู้ในสังคม  และความพร้อมที่จะเป็นประชาชนของโลก
  17. การเรียนรู้ของเด็ก  7 วิธีการ   การเลกเชอร์ เก็บความรู้ได้ 5% เปิดหนังสืออ่านเก็บความรู้ได้ 10% แต่หากให้มีการมองเห็นด้วย เก็บได้ 20% การแสดงจะเก็บได้ 30% และการอภิปรายเก็บได้ 50% หากเด็กนำไปใช้ประยุกต์ เก็บได้ 75% และหากนำความรู้นั้นไปถ่ายทอด นำไปสอนต่อ เด็กจะเก็บความรู้ไว้ได้ 95%
  18. ทำอย่างไรให้เด็กความรู้ได้มากที่สุดและยาวนานที่สุด เป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยและอาจารย์
  19. ปลั๊กสามขา  คือ ปลั๊กขาที่หนึ่ง ผู้สอนมีความรู้ที่แท้จริงและลึกซึ้ง  และความรู้นั้นถ่ายทอดต่อ  ปลั๊กขาที่สอง คือการถ่ายทอดวิธีการถ่ายทอดให้กับเด็กแต่ละประเภท เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน  และปลั๊กขาที่สาม คือความรู้สึกของความเป็นครู จะเข้ามาสู่ภายในข้างในผู้ถ่ายทอด
  20. ม. อ.เปรียบอย่างเจดีย์ มีฐานทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่แน่น คณิต เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ และอังกฤษ แน่นเพื่อเป็นฐานของการต่อยอดในอนาคต
  21. ม.สงขลานครินทร์ beyond the university
  22. การมองให้ท้อถอย ก็ทำให้น่าเบื่อหน่าย  (มองในทางของครู) และมองในทางของเด็ก   เปิดใจรับความจริง เพื่อเข้าสู่การพัฒนา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
  23. เปลี่ยนเป็นความภูมิใจ ทำหน้าที่ครูที่ดีที่สุดแล้ว ขอให้เราได้ทำให้เต็มที่
  24. active learning แล้วแต่ศาสตร์ของแต่ละศาสตร์ ซึ่งจะแตกต่างกัน
  25. ฝรั่งเศส เรียนด้วยการแสดงละคร  แล้วในทางคณิตศาสตร์เราจะสอนอย่างไร เรียนรู้อย่างไร
  26. การเจอกันเพื่อสร้างแบบฝึกหัดจากโลกจริง สิ่งแวดล้อม จะมีแบบฝึกหัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้
  27. การสอนในทางนามธรรมเป็นเรื่องที่ยากในการถ่ายทอด ต้องการจินตนาการที่แรง ซึ่งเด็กสมัยนี้อ่อนในจินตนาการ จะทำอย่างไร
  28. ถ้า โจทย์คือ เราจะมีระบบที่มีระบบการสอนคณิตศาสตร์ที่เร้าใจที่สุด เด็กจะเข้ามาดูและศึกษาได้ แขวนไว้ในเครื่องแม่ข่ายให้กับเด็กของเรา เป็นไปไม่ได้ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ได้โดยไม่ทำแบบฝึกหัด (ใส่แบบฝึกหัดเสริมในเว็บไซต์ ให้ดูเพิ่มเติมได้)
  29. มีแบบฝึกหัดต้นแบบ แล้วให้ TA, RA เข้ามาช่วย
  30. ช่องว่างระหว่างวัย ส่งผลต่อการเรียนการสอนอย่างไร
  31. การ ออกแบบทฤษฏีคณิตศาสตร์ไปสู่การนำไปใช้ให้มากขึ้น (ระหว่างอาจารย์คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมและสาขาอื่นๆ มาสร้างแบบฝึกหัดให้เด็กได้มองเห็นมากขึ้น)
  32. มีแบบฝึกหัดออนไลน์ และคลังข้อสอบแต่ละวิชา ตลอดจนการเสริมทักษะให้กับเด็กนอกเวลาผ่านระบบไอที
  33. มาตรฐานของเกรด A ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้นอย่างไร จะสร้างอย่างไรในระดับทั้งห้าวิทยาเขต
  34. วันนี้ คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาเปลี่ยนไปแล้วมาก สัญลักษณ์ก็เปลี่ยน ลักษณะการคำนวณเปลี่ยนไป เรียนมัธยมอีกแบบ มาเรียนในมหาลัยในอีกแบบ  อาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยควรจะเข้าไปดูด้วยว่าระดับล่างสอนกันมาอย่างไร แล้วเราจะสอดรับต่อยอดได้อย่างไร
  35. การ สื่อสารระหว่างอาจารย์กับเด็ก โดยการสื่อสารกับเด็กอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน เพื่อชี้ให้เห็นว่าหากเรียนแบบนี้จะส่งผลให้เค้าเป็นอย่างไร....
  36. ความ ต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลง วิชาใดวิชาหนึ่งจะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแล้ว แต่จะเป็นของภาควิชาของคณะ ในการรับความรู้นี้นำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน และมีระบบในการประเมินผล การออกข้อสอบ โดยจะเป็นความรับผิดชอบของ ภาควิชานั้นๆ มิใช่ของอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น (????)
  37. อวยพรให้อาจารย์ทุกท่านมีความสุขในการสอน การทำงาน

 

แล้วผมจะนำเสนอสิ่งที่ผมได้ลองผิดลองถูกไปบ้างแล้วมานำเสนอต่อนะครับ

ด้วยมิตรภาพ

สมพร ช่วยอารีย์

สร้าง: 08 กันยายน 2552 20:07 แก้ไข: 09 กันยายน 2552 00:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ปรับขนาด font นิดนึง ดีไหมครับ

ตัวมันเล็กไป สว.อ่านลำบาก

อิอิ

Ico48
บุญเลิศ [IP: 192.168.100.112]
14 กันยายน 2552 13:05
#48305
กำลังสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้อยู่พอดี ขอบคุณ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ที่ช่วยสรุปนำเสนอก่อน
Ico48
สิรินันท์ จันทร์เรือง [IP: 182.53.24.203]
03 กุมภาพันธ์ 2555 21:58
#74734

สวัสดีค่ะ

อยากเรียนเชิญอาจารย์ สมพร มาพูดคุยเรื่องการจัดการน้ำ และรับมือหากน้ำมาปี 55 รายการ อาสาประชาชน (สด)ที่ สถานี บลูสกาย แชลแนล (อาคาร บางกอกทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ติดกับ บ.สหพัฒน์) พิธีกร อ.สมปฤณ นิยมไทย (คณะรัฐศาสตร์ มสธ.) วันจันทร์ที่ 6 ก.พ. 55 เวลา 14.00-15.00 น. รบกวนอาจารย์ติดต่อกลับด้วยค่ะ หญิง 081-910-6285 หรือ 081-480-7029 ก็ได้ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

หญิง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.183.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ