นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 9 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งาน อ. 20 พ.ย. 50 1572 0
งาน จ. 12 พ.ย. 50 1611 2
งาน ศ. 9 พ.ย. 50 1589 0
งาน พฤ. 8 พ.ย. 50 1453 0
งาน พ. 7 พ.ย. 50 1536 1
งาน อ. 6 พ.ย. 50 2285 1
งาน จ. 5 พ.ย. 50 1892 6
งาน ศ. 2 พ.ย. 50 1588 2
งาน 1 พ.ย. 50 1733 7