นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2491
ความเห็น: 1

งาน อ. 6 พ.ย. 50

โอ!!! พระพุทธเจ้า โชคดีนะเนี่ย ได้ทีแก้วิกฤตเป็นโอกาสเชียวเรา ได้ข้าวตังไม่ต้องขูด (ล่อนเองจากหม้อ) สูตรศศิ กินกับแกงกะทิอร่อยต้องบอกต่อ...555 :)

08.20 น.
เมื่อคืน (จันทร์ที่ 5 พ.ย. 50) ที่บ้านเกิดวิกฤต (over ???) ไฟฟ้าดับ...ดับอยู่บ้านเดียว ทำไงเนี่ย...ขอช่วยคนที่พอรู้เรื่องไฟแล้วก็ไม่ได้ผล ค่อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้ละกัน  งานที่เอามากะจะทำที่บ้านก็พับเก็บใส่กระเป๋าเหมือนเดิม :)       

...เฮ้อ!! ฝนก็ตก ไฟก็ดับ เข้าทำนอง "น้ำไม่ไหล ไฟก็ดับ"  ...แล้วเราก็ต้องใช้เทียน ...ว่าแล้วก็นึกถึงตอนเข้าพรรษาที่ผ่านมา (ก่อนออกพรรษานะ 555 )  กะว่าจะทอนเทียนพรรษาจากวัดมาประจำบ้านเผื่อเหตุนี้สักเล่มแล้วเชียว   

...จุดเทียนเวียนวนอยู่คนเดียว คนอื่นเข้านอนหมดแล้ว   อืมม์...อันที่จริงก็ romantic ดีนะ นั่นซิที่เขาถึงชอบทำอะไรๆ !!! กันใต้แสงเทียน    แสงนวลๆ ของเทียนท่ามกลางเสียงสายฝน ...รีบๆ จัดการภารกิจดีกว่าจะได้นอนแต่หัววัน (เป็นข้อดีของเหตุการณ์ไฟดับอีกแล้ว)

ตื่นนอน...ตอนหัวรุ่งตี 5 หุงข้าวกับเตาแก๊สเพื่อให้ทันใส่บาตรตอนเช้า  ดีนะเนี่ยที่ได้ฝึกการหุงข้าวกับเตาแก๊สไว้บ้างแล้ว     ...ปรากฏว่า...สุกค่ะสุก  สุกแน่นอน ได้ใส่บาตรตามปกติ     แถม value added !!! ให้อีก  ได้ข้าวตังมีไอร้อนๆ อันหอมหวล (จริงๆ แล้ว เราหุงข้าวเกือบไหม้ แต่ยังไม่ไหม้เพราะยังไม่ถึงเส้นยาแดง เหลืออีกนิดเดียวเป็นข้าวไหม้เลย  โอ!!! พระพุทธเจ้า โชคดีนะเนี่ย  ได้ทีแก้วิกฤตเป็นโอกาสเชียวเรา  ได้ข้าวตังไม่ต้องขูด (ล่อนเองจากหม้อ) สูตรศศิ กินกับแกงกะทิอร่อยต้องบอกต่อ...555 :)  

เริ่ม list งานวันนี้ ดีกว่า

- check mail   เจอ spam ที่เราคิดว่ามีประโยชน์สำหรับเราเลยเก็บไว้ซะหน่อย โดยแปลงข้อมูลเป็นตัวอย่างสำหรับเราไว้เลย  (เอ...จริงๆ spam นี่ไม่มันใจว่าเป็นสิ่งดีๆ ได้หรือเปล่า ???)  ไว้ท้ายบันทึกเลยนะจ๊ะ
- แก้ไขงานปก SAR ของ RDO ประสานการเข้าเล่มเรียบร้อยซะที (appleart.jom@gmail.com, appleart2006@yahoo.com)  โทร. 0866961122 - X
- จ้องห้อง ประชุม GRMIS ดูระบบ NRPM วันอังคารที่ 13 พ.ย. 50  เวลา 13.30-16.30 น.
- ติดตามการเบิกจ่ายค่าพัฒนา ระบบ SJST online submission งวดที่ 1 (เช็คจ่าย รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์)
- ปรับปรุง SAR ภาพรวมของ ม.อ.  มาตรฐาน 2
- แนะนำน้อง pr เมื่อได้ username + password แล้วให้ลงทะเบียนใน http://service.psu.ac.th  และการขอเพิ่ม quota ของ PSU mail  และช่วยตรวจสอบการ clear file ต่างๆ ในเครื่อง
- ตอบ mail เรื่องการส่งบทความ SJST ของ author ใหม่ ในยุค inter  (ทำเป็นบันทึกหนึ่งใน blog ด้วยนะจ๊ะ)
- ดูเครื่องคอมฯ ที่ห้องประชุมต่อ projector แล้วให้เจี๊ยบ (จอสั่น)  แก้โดยปรับลด resolution เป็น 800 x 600
- ดูไฟล์บทความ SJST ให้น้อง 1.5 M (mail box เป็นสีเหลือง ไม่สามารถ save ไฟล์ได้ ฟ้องให้ scan disk  แก้โดย fwd ให้เรา  เพราะ mail box ของเรายังเขียวอยู่ save ได้)
- กันลืม!!! 7 พ.ย. 50 ถาม QA เรื่องการจัดหน้าของเอกสาร SAR
- บันทึก blog
- กลับบ้าน ~ 06.45 น. (เย็น)

------------------------------------------------------------------------

spam ที่คิดว่ามีประโยชน์
Subject:   เพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน / KM (Knowledge Management)
From:   "VICK TRAINING" <training_so_good@yahoo.com>
Date:   Tue, November 6, 2007 4:13 am
To:   psu-office@group.psu.ac.th

การเพิ่มศักยภาพ / พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550  
เวลา 9.00 - 16.00 น  สถานที่ ..........................  
   หัวข้ออบรม พอสังเขป ดังนี้
   - บทบาท และหน้าที่ของหัวหน้างานยุคใหม่
   - ภาวะผู้นำ
   - การสร้างภาวะผู้นำ
   - ผู้นำกับการพัฒนาตนเอง
   - ศิลปการบังคับบัญชา
   - หัวหน้างานกับการสื่อสารในองค์กร
   - หัวหน้างานกับการบริหารทีมงาน
   - ศิลปการสั่งงาน
   - ศิลปการมอบหมายงาน
   - ศิลปการสอนงาน
   - ศิลปการจูงใจ
   - เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
   - การสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มคนต่าง ๆ
   - การประสานงานเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กร
   - เติมพลังใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา
   - เติมพลังใจให้ตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานชั้นยอด
   - Work shop
   วิทยากรโดย  .................. (อ.เชาวรัตน์ เจริญนุอุปละ)
   ค่าอบรมสัมมนา
   - กรณีชำระที่หน้างาน   ท่านละ 3,000 บาท (ยังไม่รวม VAT)
   - กรณี ชำระล่วงหน้า 7 วัน  ท่านละ 2,700 บาท (ยังไม่รวม VAT)

การบริหารจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management In Business Organization)
วันที่ 29  พฤศจิกายน 2550  
เวลา 9.00 - 16.00 น   สถานที่ ....................
   หัวข้ออบรม พอสังเขป ดังนี้
   - หลักการ แนวคิดของ KM (KM Concept and Trend)
   - ปัญหาของการไม่จัดการความรู้
   - ประโยชน์และความสำคัญของการจัดการความรู้
   - ความเชื่อมโยงระหว่าง KM กับ LO (Learning Organization)
   - การจัดโครงสร้างข้อมูล (Knowledge Architecture)
   - เครื่องมือในการส่งเสริมให้เกิด KM ในองค์กร เช่น CoP (Community of
Practice), e-Learning
   - ทำ KM หมายความว่าต้องทำ CoP ใช่หรือไม่?
   - KM : Key Success Factors
   - การแลกเปลี่ยน/ถ่ายทอดความรู้
   - การวัดผลความสำเร็จของ KM ในองค์กร
   - การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการสนับสนุนการทำ KM
   - ประสบการณ์การบริหาร KM ในองค์กรเอกชน
   - ปัจจัยที่ทำให้ KM ล้มเหลว (Factors of KM Failure)
   ถาม - ตอบ
   วิทยากรโดย .................. (อ. ศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์
   ค่าอบรมสัมมนา
   - กรณีชำระที่หน้างาน ท่านละ ................. (3,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)
   - กรณี ชำระล่วงหน้า 7 วัน ท่านละ .............. (3,150 บาท (ยังไม่รวม VAT)
  
กำหนดการอบรมของทุกหลักสูตร
8.30-9.00 น.  ลงทะเบียน
9.00-16.00 น.  อบรม สัมมนา
10.30 - 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง
14.30 - 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง
12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน (อินเตอร์ บุฟเฟ่ห์)
16.00 น.-16.10 น.   ปิดการอบรม /รับใบรับรองการฝึกอบรม

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2550 18:33 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2550 18:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พี่ศิสู้ๆคร่า จะเอาใจช่วย spamมีปย.มากค่ะ สถานที่อย่าลืมเอามาบอกนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ