นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) กลับมาอีกครั้ง

หายไปนานขอไตเติ้ล ถึงวัตถุประสงค์ที่อยากเขียนก่อน ตอนนี้กำลังเข้าเทศกาลจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายในกันอีกแล้วเพราะสิ้นสุดปีการศึกษา 2550 เรียบร้อย (31 พ.ค.51)ข้อมูล...ค้าข้อมูล เก็บ.. รอ ...ตรวจสอบ ....คำนวณ... วิเคราะห์ SWOT มาอีกแล้ว ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): อยากเล่า
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 05 มิถุนายน 2551 16:30 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2551 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) บันทึกประจำวันที่ 25 เม.ย.51

ก็หายไปนามพอสมมะควร ก็ช่วงนี้เร่งรายงาน SAR-50 รอบ 9 เดือนนั่นแหละ ตามเพื่อนๆกันอุตลุต แต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลขนาดไหน นี่เป็นเรื่องจริงที่ได้ข่าว (ไม่กรองมา) ว่าตอนนี้หลายๆ หน่วยงานไม่รายงานรอบ 9 เดือนกันแล้ว รอ 12 เดือนเลยทีเดียว ก็ทำไม่ทัน และไม่รู้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): 9 เดือน  sar-50
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 25 เมษายน 2551 11:01 แก้ไข: 25 เมษายน 2551 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เริ่มใหม่อีกครั้ง

วันนี้ก็มีเวลาว่างพอที่จะนั่งดูคู่มือการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) อีกครั้ง หลังจากที่ยุ่งๆ กับอะไรก็ไม่รู้อยู่หลายวันสิ่งที่คิดว่ารู้แล้วที่ไม่ต้องศึกษาอีกคือ1. แผนภูมิกรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพตนเอง ก็ก้างปลานั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): แบบฟอร์ม
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 18 มีนาคม 2551 09:46 แก้ไข: 18 มีนาคม 2551 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ

วันที่ 20 ก.พ. ไม่มีเวลามาเขียนบันทึก ขอรวบรวมยอดตั้งแต่ 20 , 21 ก.พ. เลยล่ะกัน เริ่มกันเลยด้านบริการวิชาการ1. ระบบและกลไกในการบริหารทางวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนฯ ใช้แผนกลยุทธ์มารายงาน เพราะแผนกลยุทธ์ครอบคลุมทุกภารกิจ ส่วนคณะฯ ไม่แน่ใจน่ะค่ะ2. การน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ปัญหา  โน๊ต
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2551 13:53 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2551 13:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(11) การรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ

19 ก.พ.51 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550ก็จดไปหลับไปได้ประเด็นมาทำงานต่อ (โน๊ตเตือนความจำ)เรื่องการเรียนการสอน1. มีตารางรวบรวมข้อมูลตารางหนึ่งที่ให้กรอกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ปัญหา  เรื่องเด่น
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2551 09:08 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2551 09:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ปัญหา..ช่วยแก้หน่อย

ความเดิมตอนที่แล้ว ตอนที่แล้วได้เขียนขั้นตอนที่ 2 ไปว่าตอนนี้ได้ส่งผลการดำเนินงานให้สาขาวิชากำหนดค่าเป้าหมายที่นอกเหนือจาก KPIs เดิม และให้เวลาถึง 29 ก.พ.51ปัญหาเกิดขึ้นแล้ว สาขาวิชาบางวิชาไม่เข้าใจตัวบ่งชี้ใหม่ เพราะยังไม่ได้อธิบายส่งแต่คู่มือไปใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2551 14:45 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2551 14:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การจัดทำ SAR-50

หลังจากที่นำรายงาน KPIs กับ รายงานประจำการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2549 มารวมกันแล้ว ก็บรรเลงคือข้อมูลย้อนหลัง 47-49 และแผน 50-52 จาก KPIs เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็ร่างบันทึกข้อความให้รองฝ่ายประกันฯ ลงนามเพื่อให้สาขาวิชาตรวจสอบข้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2551 17:07 แก้ไข: 04 กุมภาพันธ์ 2551 17:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การจัดทำ sar-50

ถึงแม้ตอนนี้กำลังมึนๆงงๆ กับตัวบ่งชี้ใหม่และไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อน ก็ลองเปิดเว็บไซต์สำนักประกันคุณภาพดู ดูเรื่องการบูรณาการ KPIs กับการประกันคุณภาพ ก็เห็นสำนักประกันฯ แขวนตารางไว้ 2 ตาราง คือ Commond dataและ ตารางให้ตั้งแผน 5 ปีไม่รอช้ารีบโหลด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): sar-50  ขั้นตอนที่ 1
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2551 10:32 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2551 10:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ขั้นตอนการจัดทำ SAR

วันนี้ลองคิดขั้นตอนการจัดทำ SAR ดูว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขอความช่วยเหลือท่านผู้อ่านทุกท่านช่วยพิจารณาว่าขาดขั้นตอนไหนบ้าง เสนอแนะด้วยค่ะข้อมูลที่มีอยู่ในมือ ณ ปัจจุบัน 1. มติที่ประชุมคณบดีเรื่องการบูรณาการ KPIs 2.ตารางค่าน้ำหนักขององค์ประกอบและตัวบ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): sar-50  ขั้นตอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 25 มกราคม 2551 15:11 แก้ไข: 25 มกราคม 2551 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) มึนจังเลย

รู้สึกเครียดจังเลย ไม่รู้ว่าวิตกมากไปหรือเปล่า สืบเนื่องจากการประชุม QMR ของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 51 ปกติเมื่อเห็นแผนปฎิบัตการของมหาวิทยาลัย ก็จะกลับมาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของคณะฯ กะว่าเอาเฉพาะเรื่องประกันคุณภาพภายในก่อนแต่ไม่รู้จะเริ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): sar-50
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย CHAIN OF LOVE   สร้าง: 22 มกราคม 2551 15:39 แก้ไข: 22 มกราคม 2551 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]