นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บุ้ม psu.
Ico64
saowarat mansa-ard
เลขานุการภาควิชา
คณะเภสัชศาสตร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2870
ความเห็น: 0

พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์การ

พลเมืองที่ดี

สัปดาห์ก่อนได้อ่านมติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจำวันที่ 21-27 สิงหาคม2552 คอลัมน์ของสำนักงาน ก.พ. หน้า 37 กระแสคนกระแสโลก เรื่อง สิ่งที่เห็น สิ่งที่เป็น และปฏิบัติการลวงในสำนักงาน จึงเห็นว่า   เป็นเรื่องใกล้ตัวกับพลเมืองเช่นเราๆ ท่านๆ จึงนำมาเขียนเล่าสู่กันอ่าน

โดยในคอลัมน์ได้กล่าวถึง เรื่อง พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์การ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism)     เป็นพฤติกรรมที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของผู้อื่น ช่วยเหลืองานของผู้อื่น  ที่ไม่มาทำงาน หรือผู้ที่มีภาระงานสูงมาก 2. ความสุภาพ/มีมารยาท (Courtesy) พฤติกรรมที่แสดงความพยายามป้องกันปัญหากับเพื่อนร่วมงาน ไม่ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (Abuse) กับผู้อื่น 3. คุณความดีของชาวเมือง (Civic Virtue) เป็นพฤติกรรมของการเข้าร่วมประชุมทั้งๆ ที่ไม่ได้ถูกบังคับ แต่บุคคลนั้น เห็นว่าเป็นการประชุมที่สำคัญ      ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน 4. จิตสำนึก (Conscientiousness) เช่น ไม่ใช้เวลาพักนานเกินไป เชื่อฟังในกฎ ระเบียบของหน่วยงาน แม้ไม่มีใครเฝ้าดู 5. น้ำใจนักกีฬา (Sportsmanship) เป็นพฤติกรรมที่ไม่บ่นว่าเรื่องต่าง ๆ เน้นการมอง ในแง่บวกมากกว่าที่จะคิดอะไรที่ผิดพลาด

หากทุกคนแสดงพฤติกรรมทั้ง 5 องค์ประกอบ คงเป็นพนักงานในฝันของนายจ้างทั้งหลายทีเดียว พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์การมักใช้เป็นตัวแปรผลการปฏิบัติงาน แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ใครแสดงพฤติกรรมอย่างจริงใจ หรือว่าใครเพียงแต่แสดงพฤติกรรมเพื่อต้องการอะไรบางอย่าง เช่น เอาใจนาย, สร้างภาพ เป็นต้น

มีคำถามที่น่าสนใจว่า "ถ้าหากข้าราชการบางคนแสร้งแสดงพฤติกรรมบ่งชี้ของสมรรถนะต่างๆ เราควรประเมินเขาอย่างไร"

คำตอบจากที่ที่ปรึกษาของ สนง.ก.พ. ตอบว่า "ก็ขอให้เขาแสร้งแสดงพฤติกรรมบ่งชี้นั้น อย่างสม่ำเสมอให้ได้ตลอดไป ก็จะประเมินว่าผ่าน"

 เป็นยังไงคะ ตอบได้อย่างน่าประทับใจม๊ากมาก

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 03 กันยายน 2552 13:53 แก้ไข: 03 กันยายน 2552 13:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.57
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ