นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
SIM2016 1208 0
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 1035 0
ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 840 0
สัญลักษณ์รักษาสิ่งแวดล้อม 855 0
การบอกเลิกสัญญา 928 0
การแก้ไขสัญญา 791 0
การให้ความสำคัญต่อผู้ส่งมอบ 959 1
การเบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี 763 0
จัดแฟ้ม Certificate วัสดุสารมาตรฐาน 1177 0
การประเมินผู้ขาย 1308 0
การคัดเลือกผู้ขาย 1095 0
ปรัุบปรุงสรุปรายงาน 3 เดือน 983 0
เลี่ยง 5 อาหารร้ายทำลายผิว 954 0
ปรับปรุงที่จัดเก็บวัสดุสำนักงาน 1196 0
การจัดเก็บสต๊อกท่อแก๊ส 2255 0
อบรม e-GP ระยะที่ 2 1682 0
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 1241 1
ระบบ e-GP ระยะที่ 2 2650 2
จัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2555 1249 0
ผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ OES 1493 0
ลูกค้าจองส่งตัวอย่างทดสอบ SEM 1599 0
ของรักของหวง:นาฬิกาคู่ชีวิต 1652 2
CAR เลขที่ 033/54 1614 1
CAR เลขที่ 032/54 1903 0
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (2) 1423 6
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (1) 1610 0
CAR เลขที่ 019/53 1375 1
CAR เลขที่ 009/53 1194 1
CAR เลขที่ 002/53 1220 1
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1665 0
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 3) 2004 0
รูปแบบการออกกำลังที่ไม่เปลืองเงิน 1665 1
เทคนิคสร้างนิสัย "เก็บออม" 1490 1
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 2) 6491 2
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 1) 1792 2
วัสดุ ครุภัณฑ์ 36423 22
คอมพิวเตอร์กับสุขภาพ 2018 5
หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดี 1404 5