นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
SIM2016 885 0
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 797 0
ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 614 0
สัญลักษณ์รักษาสิ่งแวดล้อม 658 0
การบอกเลิกสัญญา 689 0
การแก้ไขสัญญา 555 0
การให้ความสำคัญต่อผู้ส่งมอบ 726 1
การเบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี 570 0
จัดแฟ้ม Certificate วัสดุสารมาตรฐาน 968 0
การประเมินผู้ขาย 1108 0
การคัดเลือกผู้ขาย 896 0
ปรัุบปรุงสรุปรายงาน 3 เดือน 832 0
เลี่ยง 5 อาหารร้ายทำลายผิว 804 0
ปรับปรุงที่จัดเก็บวัสดุสำนักงาน 1081 0
การจัดเก็บสต๊อกท่อแก๊ส 2018 0
อบรม e-GP ระยะที่ 2 1542 0
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 1109 1
ระบบ e-GP ระยะที่ 2 2519 2
จัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2555 1091 0
ผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ OES 1332 0
ลูกค้าจองส่งตัวอย่างทดสอบ SEM 1401 0
ของรักของหวง:นาฬิกาคู่ชีวิต 1425 2
CAR เลขที่ 033/54 1453 1
CAR เลขที่ 032/54 1745 0
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (2) 1325 6
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (1) 1492 0
CAR เลขที่ 019/53 1290 1
CAR เลขที่ 009/53 1110 1
CAR เลขที่ 002/53 1142 1
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1579 0
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 3) 1935 0
รูปแบบการออกกำลังที่ไม่เปลืองเงิน 1583 1
เทคนิคสร้างนิสัย "เก็บออม" 1417 1
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 2) 6273 2
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 1) 1719 2
วัสดุ ครุภัณฑ์ 36277 22
คอมพิวเตอร์กับสุขภาพ 1926 5
หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดี 1326 5