นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

พี่งาม
Ico64
ngamjit wanmasae
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 38 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
SIM2016 845 0
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 770 0
ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 598 0
สัญลักษณ์รักษาสิ่งแวดล้อม 636 0
การบอกเลิกสัญญา 651 0
การแก้ไขสัญญา 545 0
การให้ความสำคัญต่อผู้ส่งมอบ 702 1
การเบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี 555 0
จัดแฟ้ม Certificate วัสดุสารมาตรฐาน 948 0
การประเมินผู้ขาย 1077 0
การคัดเลือกผู้ขาย 870 0
ปรัุบปรุงสรุปรายงาน 3 เดือน 823 0
เลี่ยง 5 อาหารร้ายทำลายผิว 794 0
ปรับปรุงที่จัดเก็บวัสดุสำนักงาน 1072 0
การจัดเก็บสต๊อกท่อแก๊ส 1993 0
อบรม e-GP ระยะที่ 2 1529 0
ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 1087 1
ระบบ e-GP ระยะที่ 2 2500 2
จัดซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2555 1075 0
ผลการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ OES 1316 0
ลูกค้าจองส่งตัวอย่างทดสอบ SEM 1388 0
ของรักของหวง:นาฬิกาคู่ชีวิต 1405 2
CAR เลขที่ 033/54 1434 1
CAR เลขที่ 032/54 1727 0
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (2) 1315 6
ระบายความในใจเพื่อคลายเครียด (1) 1482 0
CAR เลขที่ 019/53 1280 1
CAR เลขที่ 009/53 1095 1
CAR เลขที่ 002/53 1130 1
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1571 0
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 3) 1926 0
รูปแบบการออกกำลังที่ไม่เปลืองเงิน 1566 1
เทคนิคสร้างนิสัย "เก็บออม" 1405 1
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 2) 6236 2
การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีพิเศษจากต่างประเทศ (ตอนที่ 1) 1707 2
วัสดุ ครุภัณฑ์ 36220 22
คอมพิวเตอร์กับสุขภาพ 1901 5
หลักเกณฑ์การจัดหาที่ดี 1318 5