นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1535
ความเห็น: 1

การดูแลทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการอบรมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวิชาการ และโครงการสอบภาษาอังกฤษ

เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 โดยการเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยความสมัครใจ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2556 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมทางวิชาการในรายวิชาฟิสิกส์ โดย ดร.สมชาย แซ่อึ้ง จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รายวิชาคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วรพจน์ ประชาเสรี จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา และรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรม โดย การควบคุมของ ผศ.ดร.ธีระยุทธ หลีวิจิตร จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังมีการสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศของคณะฯ และมหาวิทยาลัย อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดย อ.ธัชชัย เอ้งฉ้วน จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นจำนวนมาก

ปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเรียนรายวิชาพื้นฐานทางภาษา ทางคณิตศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ เป็นหลัก ทำให้นักศึกษาไม่ค่อยได้มาเรียนที่คณะฯ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 11:30-13:00น ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโดรงการดังกล่าว จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา การเลือกสาขาวิชาเรียน การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้อาจารย์หลายท่านได้มีการเปิดช่องทางสื่อสาร เช่น facebook ให้นักศึกษาในที่ปรึกษาของตนเองเพิ่มด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปีที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้พบกันอย่างเป็นทางการ และกิจกรรมดังกล่าวได้รับเสียงสะท้อนที่ดีจากอาจารย์และนักศึกษาในแง่ของประโยชน์จากกิจกรรม

พี่เลี้ยงวิชาการ

ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมพี่เลี้ยงวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 9 มิถุนายน 2556 โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ เป็นประธาน และมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะทำหน้าที่สอนน้องๆ ในโครงการพี่ช่วยน้องของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรายวิชาพื้นฐาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

นอกจากการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา และการปรับพื้นฐานความรู้แก่นักศึกษาใหม่แล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์เองมีนโยบายขับเคลื่อนทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาของคณะฯ โดยการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน โดยใช้ข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษที่ผลิตโดยคณะศิสปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้การจัดสอบมีขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 และ 29-30 มิถุนายน 2556 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบวันที่ 22 มิถุนายน 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สอบวันที่ 23 มิถุนายน 2556 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบวันที่ 29 มิถุนายน 2556 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สอบวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้ ทางคณะศิลปศาสตร์จะทำการวิเคราะห์ผลเรื่องประเด็นปัญหาของนักศึกษาแยกเป็นทักษะ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยทางคณะฯ จะนำข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาต่อไป

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กรกฎาคม 2556 13:03 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2556 13:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นระบบที่น่าชื่นชมมากค่ะ โดยเฉพาะพี่สอนน้อง เพราะน่าจะทำให้ทั้งพี่และน้องได้พัฒนาตัวเองในรูปแบบที่ต่างก็ได้ประโยชน์นะคะ และการช่วยเรื่องภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์จุดอ่อนของนศ.โดยผู้สัดทัดกรณีแบบนี้ น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการพัฒนาทักษะด้านนี้นะคะ 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.108.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ