นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) การดูแลทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษาคุ้นเคยกับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการเตรียมพื้นฐานแก่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 โดยการเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยความสมัครใจ ทั้งนี้กิจกรรมดังก... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By อ.แสง   created: 01 July 2013 13:03 Modified: 01 July 2013 13:03 [ Report Abuse ]

(3) งานรับนักศึกษา 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์เล็กๆ จากการทำงานด้านวิชาการ ตอนงานรับนักศึกษา 2556 ภาคการศึกษาใหม่ (1/56) กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประมาณ 700 คน เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนื่องจากในปีนี้ คะแนนสอบ Admission ของคณะวิ... more »
By อ.แสง   created: 02 June 2013 21:20 Modified: 02 June 2013 21:20 [ Report Abuse ]