นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

heartbeat
Ico64
saluckjai sritharadol
นักวิชาการศึกษา
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Planet Blog
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2630
ความเห็น: 5

คุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักบริหาร นบ.ม.อ.2

ความรัก ความสามัคคี ตั้งอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรม

หลังจากที่ได้เข้าอบรม นบ.ม.อ. รุ่นที่ 2 ไปหลายสัปดาห์แล้ว

สัปดาห์วันที่ 29 พค.52 หัวข้อ "จริยธรรมนักบริหาร" โดย ศ(พิเศษ)จรัล ภักดีธนากุล  เป็นวันที่ตาสว่างไม่สัปหงกเลยค่ะ เพราะการบรรยายของท่านฟังแล้วชอบใจเป็นอย่างยิ่ง และคาดว่าจะนำสิ่งดี ๆ ที่ได้ฟังไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได้รับฟังบ้าง และพอสรุปได้ดังนี้

"คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักบริหาร"

อย่าหลงผิด คิดง่ายง่าย

ว่าใครใคร ก็เป็นหัวหน้า

บังคับบัญชา บริหารปกครอง

เป็นผู้นำ พี่น้อง หมู่คณะได้

ลักษณะของนักบริหาร

- เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กร

- ผู้นำ ผู้รักษาคุณภาพมาตรฐานขององค์กร

  (ผู้บริหารต้องรู้จักเจ็บช้ำ)

- ผู้สร้าง ผู้พัฒนา ผู้แก้ปัญหาให้องค์กร

  (ไม่ใช่ผู้มาเสพสุข เป็นใหญ่เป็นโต ต้องแก้ปัญหาให้องค์กร

- ผุ้เสียสละผู้ให้ ลดละประโยชน์ตน เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

- ผู้รับผิดชอบ พร้อมถูกตรวจสอบ โปร่งใส ใจเป็นธรรม

- เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้วินิจฉัยตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจด้วยวิจารณญาน

ชอบคำว่า "ผู้บริหารต้องเจ็บช้ำ" และอย่ารังเกียจคนที่คอยค้าน โดยจับข้อมูลคนเหล่านี้มาวิเคราะห์ เพื่อรีบแก้ไขเยียวยา แล้วขอบคุณคนเหล่านี้  เพราะคนที่จับผิดนี่แหละเป็นคนที่คอยช่วยเรา 

ท่านพูดว่า เราตอบแทนอะไรให้กับองค์กร ไม่ใช่เรียกร้องอะไรจากองค์กร  องค์กรมีบุญคุณต่อเรา องค์กรให้อะไรกับเรามากมาย ให้งานทำ ให้ขวัญกำลังใจ 

"2 ขั้นของเรา เป็นน้ำตาของเพื่อนร่วมงานที่ชอกช้ำผิดหวัง"

เรื่องการปลูกฝังมโนธรรมให้เกิดขึ้นในใจ

* ผู้บริหารต้องอยู่ในมาตรฐานที่ชัดเจน

* มั่นคงกับการเป็นคนดี รักษาจิตให้มั่นคง

* อยู่แบบกัลยาณมิตร สร้างความสมานฉันท์

สิ่งที่ท่านได้ถ่ายทอดให้พวกเราฟัง เป็นประสบการณ์ที่เห็นชัดในสังคมว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเรียกร้องอยากให้หัวหน้ามีคุณธรรม จริยธรรม อยู่เสมอ   แล้วเราเป็นผู้บริหารที่มีใจคุณธรรม จริยธรรมแล้วหรือยัง  ลองถามใจตัวเอง และจะปฏิบัติตนได้เช่นนี้หรือไม่ 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): การบ้าน นบ.ม.อ.2
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มิถุนายน 2552 19:55 แก้ไข: 08 มิถุนายน 2552 19:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นบันทึกที่ดีมากๆเลยครับ

ขอบคุณมากค่ะพี่...วันก่อนนั่งฟัง...และคิดตาม..แต่ไม่ได้จดบันทึก

 ขออนุญาตอ้างอิงบันทึกนี้แล้วกันนะคะ อย่าลืมบันทึกเรื่องอื่น ๆ ด้วยนะคะ

เป็นกำลังใจให้....ค๊า

รู้สึกคุ้นๆ จัง

เคยได้ยินแบบนี้ที่ไหน

เป็นประโยชน์มากๆเลยคะ  

บุ๊งว่าเป็นคุณธรรมของทุกคนได้เลยนะคะ

 

Ico48
wan [IP: 192.168.100.112]
10 มิถุนายน 2552 15:36
#45177
  • ผู้บริหารต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจน ไม่ใช่มองแต่คนใกล้ตัวหรือคนที่ผลประโยชน์กับตนเองเท่านั้น ควรมองให้รอบด้าน แล้วคุณจะได้ใจของลูกน้อง
  •  การทำงานอย่ามองตนเองเป็นที่ตั้งและคิดว่าตนทำดีแล้ว บางครั้งคุณอาจต้องการกระจกส่องตัวเองจากผู้อื่นเป็นการสะท้อนกลับให้เห็นมุมที่ดี และนำมาพัฒนาองค์กร
  • เห็นด้วยว่าเราควรตอบแทนการทำงานให้องค์กร ไม่ใช่จะมาเรียกร้องอะไรจากองค์กร แล้วต้องปฏิบัติให้ได้
  • การพิจารณาความดีความชอบหากเราเป็นหัวหน้าเรายิ่งต้องระมัดระวังในการให้ความดีความชอบอย่าลืมว่าต้องท่องคำว่า คุณธรรม ไว้ในใจอยู่เสมอ และสามารถตรวจสอบได้ โปร่งใสที่สำคัญควรเห็นความสำคัญในงานผู้อื่นด้วย ไม่ใช่มองว่าตนเองสำคัญอยู่คนเดียว
  • สุดท้ายต้องควบคุมสติ และวุฒิภาวะทางอารมณ์ให้สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.191.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ