นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ต้นหลิว
Ico64
นางสาว ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1943
ความเห็น: 1

มาแรงจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

มาแรงจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ในนาทีนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า มอ.ของเรากำลังให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการพัฒนาระบบราชการ หรือที่เราคุ้นหน้า คุ้นตา คุ้นหู ก้บคำว่า PMQA (Public Sector Management Quality Award) ทำให้หลายๆ คนก็เกิดข้อฉงน สงกะสัยกันใหญ่ว่าระบบนี้มันเป็นอะไร อย่างไร ดิฉันเองก็สงสัยเช่นเดียวกันค่ะ ก็เลยลองไปอ่านๆ เซริ์ฟๆ ดูในอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนการไปประชุมวันที่ 16-17 พ.ย.52 ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ความรู้แก่ชาวมอ. หลังจากลองอ่านข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็เห็นว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเลยอยากแบ่งปันนิดหน่อย

 PMQA เป็นการนำกรอบการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งหลักเกณฑ์ และแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) และ Thailand Quality Award (TQA) มาศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเที่ยบ เพื่อพัฒนาเป็นเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และนำเกณฑ์ดังกล่าวไปส่งเสริมให้ส่วนราชการใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ที่สอดรับกับกลยุทธ์หลักในการสร้างความเป็นเลิศในระบบราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบราชการของแผน การบริหารราชการแผ่นดิน (2546-2550)

สำหรับรายละเอียดอย่างลึกซึ้งเรื่อง PMQA ไปเรียนรู้ด้วยกันในงาน Introduction to PMQA   วันที่ 16-17 พ.ย. 52 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ น่ะคะ

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 13 November 2009 11:35 Modified: 13 November 2009 11:35 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
::.~ZLIPKNOTT~.:: (Recent Activities)
16 November 2009 23:31
#50891
....สู้ๆน่ะพี่ :D

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.221.159.255
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ