นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Table of Contentspage 1 : 32 post

Post Title Page Visits comment
อะกาเว 2356 3
นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Black-Naped Oriole) 1526 0
นกเค้าเหยี่ยว 1325 0
นกตีทอง “ ป๊ก...ป๊ก...ป๊ก” 1682 2
นกกินปลี 1664 1
กระรอกสัตว์โลกผู้น่ารัก 1266 0
นกกินปลีอกเหลืองกับดอกศรีตรัง 1729 0
นกปรอดหน้านวล 1948 0
นกที่พบเห็นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริเวณเมืองหาดใหญ่ 1375 2
ดอกประดู่แดง 1221 0
ดอกศรีตรัง 1848 0
มะลิวันแม่ 1139 0
นกที่พบเห็นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบริเวณเมืองหาดใหญ่ 2035 1
วันสิ่งแวดล้อมโลก 848 0
วิสาขบูชา 947 0
ดอกไม้แห่งศรัทธา...ดอกไม้แห่งความภักดี 847 0
มาฆบูชา 753 2
ตรุษจีน 811 3
14 กุมภาพันธ์ 760 1
เข็มดอกไม้แห่งปัญญา 1291 5
ภาพย่อชุดบูชาครู 1499 2
วิสัยทัศน์ของชีวิต 1259 0
ภาพนำเสนอง่ายๆสนุกๆกับการถ่ายภาพมดแดง 1090 1
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๙) 919 0
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๘) 1239 0
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๗) 968 0
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๖) 795 2
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๕) 927 0
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๔) 1012 0
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๓) 885 1
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๒) 1124 1
ศิลปะชุด ดอกไม้แห่งศรัทธาถวายพ่อของแผ่นดิน (ชุด ๑) 1411 3