นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1361
ความเห็น: 0

องค์ประกอบของการสื่อสารอย่างสันติ [C]

องค์ประกอบของการสื่อสารอย่างสันติ

ใช้    สังเกต        ไม่ใช้    ตีความ
ใช้    ความรู้สึก        ไม่ใช้    ความคิด
ใช้    ความต้องการ    ไม่ใช้    วิธีการ
ใช้    ขอร้อง        ไม่ใช้    คำสั่ง

ใช้    สังเกต        ไม่ใช้    ตีความ
เมื่อมีการสื่อสารออกไปแบบตีความ ผู้รับสารก็จะตีความด้วยความเข้าใจของตนเอง ซึ่งการสื่อสารแบบตีความอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนของการสื่อสารได้

เช่น ทำไมเธอจึงพิมพ์งานไม่เรียบร้อย ไปทำมาใหม่
ผู้พูด เรียบร้อย = มีการย่อหน้าเท่ากันทุกย่อหน้า
ผู้รับฟัง เรียบร้อย = สะกดคำถูกทุกคำ เว้นวรรคตอนถูกต้อง

เมื่อทำมาใหม่แล้ว ท่านคิดว่า ผู้ฟังจะทำอย่างไร

แต่ถ้ามีสื่อสารออกไปโดยการสังเกต ผู้รับสารก็จะรับสารเข้าใจในสิ่งที่ต้องการสือสาร

เช่น ทำไมเธอจึงพิมพ์งานย่อหน้าไม่เท่ากันทุกย่อหน้า ไปทำมาใหม่
ผู้พูด พิมพ์งานย่อหน้าไม่เท่ากันทุกย่อหน้า
ผู้รับฟัง ต้องไปพิมพ์ย่อหน้าให้เท่ากันหมด

เมื่อทำมาใหม่แล้ว ท่านคิดว่า ผู้ฟังจะทำอย่างไร

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 May 2012 20:47 Modified: 15 May 2012 20:50 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La and Ico24 คนธรรมดา.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น