นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1579
ความเห็น: 0

อบรมเรื่อง "สื่อสารอย่างสันติ ขั้น 1" [C]

วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2555 (กลุ่มที่ 1)
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 (กลุ่มที่ 2)
คณะวิทยากรจาก มูลนิธิ เสมสิกขาลัย ได้ให้ความกรุณากับ สำนักวิทยบริการ มาจัดอบรมเรื่อง "สื่อสารอย่างสันติ ขั้น 1" ที่ วิทยาเขตปัตตานี

การสื่อสารอย่างสันติ เป็นการสื่อสารที่มุ่งให้ผู้สื่อสารสามารถ ฟัง พูด ด้วยความกรุณา ด้วยความเข้าใจ สัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ของทุกผู้คน ซึ่งวิธีนี้จะเอื้อให้เราสามารถสร้างความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งกับผู้อื่นและตนเองโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรง และช่วยให้เราสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตามหลักการสื่อสารโดยไร้ความรุนแรง (Nonviolent Communications (NVC))โดย ดร.มาร์แชล  โรเซนเบอร์ก (Marshall Rosenberg) www.cnvc.org

เนื้อหาในการอบรม
    1. นำเสนอแนวคิดและเครื่องมือ รูปแบบของการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้น องค์ประกอบหลักสี่ประการ อันได้แก่  การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง
    2. เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารและฝึกหัดการรับและแสดงความเข้าใจผู้อื่น รับฟังสารที่สื่อออกมาอย่างไม่สันติ ด้วยความเข้าใจ ด้วยการสาธิต
    3. การประยุกต์การสื่อสารอย่างสันติไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง
    4. ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ในชีวิตจริง
    5. ฝึกฝนการภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร

กระบวนการอบรม
    1. ใช้กระบวนการแบบการมีประสบการณ์ร่วม (experiential style) โดยดึงตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม รับฟังทั้งผู้อื่นและตนเองด้วยความกรุณา
    2. กิจกรรมท้าทาย ให้กำลังใจอย่างลึกซึ้ง และสนุก
    3. เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างจริงใจ อย่างสันติ โดยหลีกเลี่ยงการทำให้อีกฝ่ายปิดรับและตั้งแง่

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): สื่อสารอย่างสันติ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤษภาคม 2555 21:57 แก้ไข: 14 พฤษภาคม 2555 21:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น