นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1137
comment: 1

ตะกั่ว

ตะกั่ว

หวัดดีครับ

     มาดูตะกั่วกันน่ะครับ ตะกั่วเป็นโลหะสีเทาเงิน หรือแกมน้ำเงินเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ในเปลือกโลกตะกั่วในพื้นดินอาจเกิดตามธรรมชาติ หรืออาจเกิดจาก ภาวะมลพิษดินที่

มีสภาพเป็นกรด จะมีสารตะกั่วน้อยกว่าดินที่เป็นด่าง นอกจากนี้สารตะกั่วสามารถถูก

ชะล้างออกจากบรรยากาศได้โดยฝน สารตะกั่วเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ด้วยการบริโภค

อาหาร น้ำหรือหายใจ เอาอากาศที่มีสารตะกั่วเจือปนเข้าไป  ในบางกรณีร่างกายอาจ

ดูดซึมตะกั่วอนินทรีย์ที่ไม่ใช่สารตะกั่วในบรรยากาศเข้าทางผิวหนังได้

    การแก้ไข

ใช้วิธีการดูดจับผิวและใช้วัสดุเหลือใช้เถ้าแกลบดำ โดยให้น้ำไหลผ่านตะแกรงหรือถาด

ที่มีเถ้าแกลบดำ ซึ่งเถ้าแกลบดำจะทำการดูดจับตะกั่ว

  ผลของปริมาณที่มีต่อสุขภาพ

ตะกั่วเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว บางส่วนจะถูกขับออก บางส่วนจะสะสมในส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกาย เช่น กระดูก ตับ ไต และเลือด ถ้าสะสมในร่างกายมากจะทำให้มีความผิดปกติ

ของระบบประสาท ความจำและการเรียนรู้ด้อยลง มีความผิดปกติของระบบการสร้าง

เม็ดเลือดแดง ทำให้เกิดโลหิตจาง

โดยเฉพาะในเด็กซึ่งอาจมีผลทำให้สมองพิการ ส่วนผู้ใหญ่อาจมีผลกระทบต่อระบบ

ทางเดินอาหารและระบบประสาท

 

                              ไข่พะโล้

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 มิถุนายน 2556 12:16 แก้ไข: 23 มิถุนายน 2556 12:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เรื่องผลของสารตะกั่วมีการศึกษากันมาก ที่ดัง ๆ ก็คงเป็นเหมืองคลิตี้ ที่กาญจนบุรี

บ้านใกล้เรือนเคียงกับเราอย่างปัตตานีก็มีปัญหาเรื่องสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ อาหาร ซึ่งแหล่งของตะกั่วที่มีคนศึกษาไว้ ก็น่าจะมี ๒ แหล่ง แหล่งใหญ่คือต้นน้ำแม่น้ำปัตตานี ที่มีการทำเหมืองแร่ในอดีต แต่มีการบริหารจัดการไปแล้ว (ปัจจุบันไม่ทราบว่ายังคงเล็ดลอดมาอีกไหม) กับอีกแหล่งคาดว่ามาจากกิจกรรมของการใช้สารตะกั่วในการซ่อมเรือ

แต่ปัจจุบันวิธีการซ่อมเรือแบบเดิมที่ใช้สารตะกั่วในกระบวนการลดน้อยลงมากแล้ว จะมีก็เป็นเรือเล็ก ๆ ตอนนี้เขาใช้พวกกาว epoxy แทนแล้ว ซึ่งปัญหาจะเปลี่ยนไป ????

อิอิอิ

เราเอง

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.207.250.80
Message:  
Load Editor
   
Cancel or