นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 19550
ความเห็น: 40

เงินค่าตอบแทน (OT)

ความหมายของ "เงินค่าตอบแทน" (OT)

     หลายท่านคงยังสับสนว่าการปฏิบัติงานประเภทไหนที่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) ซึ่งการปฏิบัติงานบางประเภทก็ให้เบิกเงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ฉนั้น  ก่อนอื่น เราควรจะต้องทราบความหมายของคำว่า "เงินตอบแทน" การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กันก่อน 

เงินตอบแทน  หมายถึง

เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการ (บุคลากรทางการศึกษา) ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะงานส่วนใหญ่/ลักษณะงานปกติ

1.  ต้องปฏิบัติในที่ตั้งสำนักงาน และ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสำนักงาน หรือ

2.  ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน และ ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสำนักงาน หรือ

3.  เป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน

     คิดว่าหลายท่านคงเข้าใจความหมายของเงินตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น  ต่อไป เราจะค่อยๆ เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กันเกี่ยวกับระเบียบการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   หากใครมีข้อคิดเห็นสามารถเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 09 May 2008 01:47 Modified: 09 May 2008 02:24 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 kwang saelee, Ico24 มิกกี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ชนะชัย [IP: 125.25.38.172]
25 August 2009 15:57
#47648
กรณีที่ ขรก.มีคำสั่งให้ฝึกอบรม (ในหน่วยงาน) ฉะนั้น ขรก.ดังกล่าวสามารถเบิก OT ตามระเบียบปี 50 ได้หรือไม่
Ico48
รุ่งนภา (Recent Activities)
14 September 2009 09:53
#48296

สวัสดีค่ะ คุณชนะชัย  ขอบคุณสำหรับคำถามนะค่ะ 

ในกรณีที่ข้าราชการคนนั้น เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม  ให้เบิก OT ก่อน (ช่วงเตรียมเอกสารการอบรม) และหลังการอบรมหากยังมีภาระงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก็สามารถเบิก OT ได้  แต่ในระหว่างการอบรม มีการเลี้ยงอาหารแล้วก็ไม่ควรเบิกค่ะ

Ico48
rain22 [IP: 203.172.187.12]
16 December 2009 11:46
#52075

อยากทราบว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่ตรงกับวันทำงานปกติ  เช่น  จันทร์  อังคาร  มีคำสั่งให้มาปฏิบัติงาน  สามารถเบิกเงินนอกเวลาปฏิบัติงานราชการได้หรือไม่

ถ้าได้เบิกอย่างไร  คำสั่ง  08.00  -  16.30 น.

ความหมายของวันหยุดราชการ  หมายถึง  วันเสาร์อาทิตย์ หรือ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น  วันหยุดราชการประจำปี และรวมถึงวันหยุดอื่นๆ ที่ครม.กำหนดให้เป็นวันหยุดรชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปี

ตามระเบียบ เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการแล้ว สามารถเบิก OT ได้ค่ะ

อัตราค่าตอบแทน  วันหยุดราชการ  เบิกได้ในอัตรา60.-บาทต่อชั่วโมง  แต่ไม่เกิน 420.-บาทต่อวัน โดยต้องปฏิบัติงานเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) จึงจะเบิกได้ในอัตรา 420.-บาทต่อวัน

ฉนั้น  การปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.30 น. สามารถเบิก OT ได้เป็นเงิน 420.-บาท 

Ico48
noom [IP: 203.114.104.235]
28 December 2009 12:25
#52497

เซ็ง...ขอผมได้ชั่วโมงละ 50  เสาร์อาทิตย์ได้ 350

 

อย่าคิดมากนะค่ะ  ถือว่าทำประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน  ส่วนค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นเป็นค่าอาหารค่ารถในการเดินทางมาก็แล้วกัน 

    บางหน่วยงานมีงบประมาณอย่างจำกัด จำเป็นจะต้องจำกัดวงเงินค่าตอบแทนในแต่ละวัน เพื่อให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของคณะเกิดสภาพคล่อง การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  ซึ่งตามระเบียบฯ แล้ว อัตราต่อชั่วโมงต้องเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  ส่วนจำนวนชั่วโมงในการปฏิบัติงานนั้น เปิดช่องให้คณะมาบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  ปัจจุบัน 

    ถ้าได้รับค่าตอบแทนอัตราชั่วโมงละ 50.-บาท ในวันหยุดราชการ  น่าจะเป็นการขอความร่วมมือบุคลากร โดยให้บุคลากรประสงค์หรือยินดีที่จะรับเงินเพียง 50.-บาท/ชั่วโมง   ซึ่งมองแล้วก็ไม่ผิดระเบียบ ถือว่าผู้รับมีความประสงค์อย่างนั้น และไม่เกินอัตราที่กำหนด   ถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆ น่าจะกำหนดชั่วโมงละ 60.-บาท  ในวันหยุดราชการ  แต่หน่วยงานอนุญาตให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  (เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ส่วนหน่วยงานจะไปกำหนดอย่างไรก็ต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้นๆ )

    แต่ถ้าปฏิบัติงานในวันทำงานปกติ (ตอนเย็นหลังเลิกงาน) ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป  ให้เบิกค่าตอบแทนได้ในอัตรา 50.-บาท/ชั่วโมง  แต่เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 200.-บาทต่อวัน 

    สุดท้าย ขอให้มีความสุขกับการทำงานในวันหยุดราชการนะคะ  ทำงานให้สนุก จะมีความสุขไปกับการทำงานค่ะ

 

Ico48
สุพิชัย [IP: 125.26.134.126]
19 Febuary 2010 13:59
#54343
ผมอยากถามเป็นความรู้ครับ ว่าหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการปฎิบัติห้นาที่นอกเวลา ระหว่างช่วงเวลา 05.00-08.30 น. และเวลา 16.30-24.00 น.ในวันราชการและวันหยุดราชการเวลา 05.00-24.00 น. (เช่นงานวิทยุ โทรทัศน์) เมื่อผู้ริหาร ออกคำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการให้เลย (เป็นบางเดือน หรือทั้งปี) โดยจะบอกว่าไม่มีงบประมาณพอที่จะนำมาจ่าย จะได้หรือไม่ (เพราะความเป็นจริงก็ม่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล (ส่วนกลาง)จริง ๆ / และถือว่าผู้บริหารจะมีความผิดหรือไม่ / หากมีความผิดที่ไม่เบิกจ่ายเงินแต่ให้ทำงาน / ใครบ้างที่ผิด / ผู้ทำงานสามารถร้องเรียนเอาเงินได้จากใครบ้าง (ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติก็เข้าใจและทราบว่าหน่วยงานไม่มีเงินจริง ๆ)  แต่ถือเป็นสิทธิที่ควรจะได้ตามกฎหมายไหม 
Ico48
นน [IP: 222.123.72.86]
12 March 2010 15:17
#55267
หน้าที่ปกติ  คืออะไร ยกตัวอย่างด้วย

เรียน  คุณสุพิชัย

    ถ้าดูจากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว  สิ่งที่คุณทำได้น่าจะมีอยู่ 3 ข้อ หลักๆ ดังนี้

1.  ทำใจ  ให้สนุกไปกับการทำงาน  เพราะคุณก็เข้าใจและทราบดีอยู่แล้วว่าหน่วยงานไม่มีเงินจริง ๆ และคุณก็พร้อมที่จะทำงานชิ้นที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ  ถือว่าเป็นงานที่ท้าทาย หากทำได้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะค่ะ    แต่ถ้าทำใจเหมือนในข้อ 1 ไม่ได้ ก็ต้องลองวิธีที่ 2 คือ

2.  ลองไปอ่านดู พรบ.คุ้มครองแรงงานแล้วจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ
http://www.trclabourunion.com/geocities1.html

หรือขอคำปรึกษาจากนิติกรจากคณะนิติศาสตร์ มอ. ให้บริการปรึกษา ฟรีค่ะ  

3.  ต้องเปลี่ยนงานค่ะ  แต่ข้อนี้ไม่ขอแนะนำนะ 

เรียน  คุณนน

หน้าที่ปกติ คือ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  โดยจะต้องปฏิบัติเป็นประจำ  ซึ่งบางคนอาจจะได้รับมอบหมายมากกว่า 1 งาน ก็เป็นได้

เช่น  มอบหมายให้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PMQA  SAR  QA  หรืออื่น ๆ ที่ต้องมีการจัดทำเอกสาร ติดตาม ขอข้อมูล  ตลอดจนสรุปรายงาน  เป็นงานที่ต้องทำตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ

Ico48
วิทย์ [IP: 125.26.115.83]
03 June 2010 14:59
#57568

ยากทราบว่า การลากิจ ลาป่วย,ลาพักผ่อนทั้งวัน ผู้ลากลับมาขึ้นปฏิบัติงาน สามารถเบิก OT ได้หรือไม่ มีระเบียบเกี่ยวเรื่องนี้หรือไม่ครับ ขอทราบด่วน

Ico48
soda [IP: 118.173.130.122]
08 August 2010 11:40
#59415

ถ้าอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการพร้อมๆกับอยู่เวรOT จะเบิกค่าตอบแทนได้หรือไม่

Ico48
อาณัติ [IP: 58.137.207.252]
02 September 2010 14:10
#59923

การเปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว  จะเบิกเงินค่าตอบแทนการสอบ หรือเบิกเงินนอกเวลาราชการ OT ให้แก่คณะกรรมการควบคุมการสอบ 

Ico48
รุ่งนภา (Recent Activities)
02 September 2010 16:29
#59930

เรียน  คุณอาณัติ

     การเปิดสอบลูกจ้างชั่วคราว 

     ในการดำเนินการสอบ  ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดก็ตาม สามารถเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ ได้โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบคัดเลือก  ซึ่งจะมีอัตราแตกต่างไปจากการเบิก OT ค่ะ

      ส่วนแหล่งเงินที่จะจ่าย ต้องดูว่า ตำแหน่งที่เปิดสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานเงินรายได้  ก็เบิกจากแหล่งเงินนั้น ๆ  เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย ก็เบิกจากงบประมาณแผ่นดิน  พนักงานเงินรายได้ เบิกจากเงินรายได้หน่วยงาน

ขอบคุณค่ะ

Ico48
สุพรรษา [IP: 118.173.245.199]
14 October 2010 11:49
#60899

การออกประชาคมสามารถเบิกเงินOTได้ไหม

Ico48
jomjoonjomjai [IP: 118.172.62.109]
16 November 2010 11:14
#61636

คำว่าหน้าที่ปกติคืออะไร 

กรณี ขอคนจาก แผนก / กอง อื่นมาช่วยทำงานตามโครงการที่เราจัด ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ถื่อว่าทำงานตามหน้าที่ปกติหรือเปล่าและสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่

Ico48
สุปราณี [IP: 118.175.22.140]
28 December 2010 08:45
#62587

การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงต่างกันการเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการอย่างไร ถาม 1.ถ้าเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (วันเสาร์ - อาทิตย์) ภายในอำเภอเดียวกับที่ตั้งสำนักงานจะเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 2. ถ้าเดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (วันเสาร์-อาทิตย์) นอกอำเภอที่ตั้งสำนักงานหรือต่างจังหวัดจะเบิกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงหรือค่าปฏิบัติงานนอกเวลา หมายเหตุ หน้าที่ปกติคือทำการสอน

Ico48
สุริยา [IP: 117.47.225.70]
04 January 2011 21:29
#62691

เรียนถาม ถ้าเกิดเป็นการออกหน่วยปฐมพยาบาลโดยมีคำสั่งจากสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการหมวดการรักษาพยาบาล ไม่ใช่การออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ จะจ่ายตามกระทรวงการคลังหรือตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข (รบกวนตอบทางmail นะครับ)

Ico48
สุริยา [IP: 117.47.225.70]
04 January 2011 21:40
#62692

ถามผู้รู้ทุกท่าน ที่มีความรู้ทางด้านระเบียบการเบิกจ่าย OT ว่า ข้อเปรียบเทียบ/การตีความ ระหว่างOT การคลัง กับOT สาธารณสุข เช่นการออกหน่วยปฐมพยาบาลกับการออกหน่วยแพทย์เคลือนที่   งานด้านรักษา งานด้านส่งเสริม เช่น การออกหน่วยแพทย์เคลือนที่ถือเป็นงานด้านการรักษาพยาบาล หรือความสับสนระหว่างระเบียบการจ่ายของสาธารณสุขกับการจ่ายของการคลัง ช่วยให้ความกระจ่างด้วยนะครับ(รบกวนตอบทางMailนะครับ) sine-321@hotmail.com

Ico48
malee [IP: 203.131.212.49]
05 January 2011 09:28
#62698

มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในการสอบได้ค่าตอบแทนตามระเบียบ ไม่ใช่ OT แต่เบิกค่าอาหารกลางวันให้ด้วยได้ไหมคะ

มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในการสอบได้ค่าตอบแทนตามระเบียบ ไม่ใช่ OT แต่เบิกค่าอาหารกลางวันให้ด้วยได้ไหมคะ

 

     ถ้ามองในประเด็นเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมดำเนินการสอบ โดยได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ  ฉนั้น การเดินทางไปราชการก็สามารถเบิกค่าอาหารได้ 3 มื้อตามปกติ  น่าจะคนละประเด็นกันกับการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา

   แต่ในทางปฏิบัติ ผู้จัดน่าจะเลี้ยงอาหารกลางวัน
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็เบิกจากหน่วยงานผู้จัดเอง

 

 

Ico48
วันดี วงค์งาม [IP: 182.232.61.19]
18 March 2011 04:53
#64368
อยู่สถานีอนามัย เบิก OT ตำแหน่งหน.(นวก.)กับพ.วิชาชีพ วันหยุด และปกติ วันละ 600 บาท ระเบียบกระทรวง สธ. 2552 (วันปกติ 16.30-00.30น. วันหยุด 8.30-16.30น.) ผิดหรือไม่ เงินบำรุงมี
Ico48
วันดี วงค์งาม [IP: 49.228.106.188]
18 March 2011 04:58
#64369
อยู่สถานีอนามัย เบิกOT วันหยุด 600 บาท เวลา 8.30-16.30น. และวันปกติ 600 บาท เวลา 16.30-00.30น. ระเบียบกระทรสง สธ.2552 ผิดหรือไม่  ถ้าผิดที่ถูกควรเป็นเท่าไร เงินบำรุงมี

เรียน  คุณวันดี  วงค์งาม

     ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้น  อัตรา 60.- บาท/ชม.ในวันหยุดแต่เบิกได้ไม่เกิน 420.-บาทต่อวัน หรือ อัตรา 50.-บาท/ชม ในวันปกติ แต่ไม่เกิน 200.-บาทต่อวัน

     ทั้งนี้ หากหน่วยงานไหนจะจ่ายต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็สามารถทำเป็นกฎเกณฑ์ภายในหน่วยงานได้ค่ะ  แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้  คงต้องนำเงินรายได้หน่วยงานหรือเงินนอกมาเพิ่มเติมส่วนต่างที่เกินค่ะ

เช่น บางคณะฯ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็ให้วงเงินสูงกว่าเกณฑ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แต่บางหน่วยงานก็ขอความร่วมมือกันเบิกน้อยกว่าเกณฑ์ข้างต้น เพราะมีงบประมาณจำกัด

 

Ico48
rita [IP: 202.143.163.134]
18 August 2011 09:51
#67711

เรียนปรึกษาคุณรุ่งนภา

การปฏิบัติงานมี 2 ลักษณะที่จะขอเบิกค่าตอบแทนค่ะ

ขรก. ปฏิบัติงานสอนเกิน 18 ชั่วโมงขอเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติการสอน 08.00-16.30 น. แล้วยังมาขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งแต่เวลา 17.30 - 22.00 น. ในวันเดียวกัน ได้หรือไม่ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

Ico48
rita [IP: 202.143.163.134]
18 August 2011 09:53
#67712

รบกวนอีกนิด ค่ะ และอ้างระเบียบตัวไหนรองรับค่ะ จะได้ปรึกษาท่านผู้บริหารถูกค่ะ ขอบคุณอีกครั้ง..

Ico48
รุ่งนภา [IP: 192.168.51.36]
18 August 2011 10:56
#67715

เรียน คุณ rita

จากข้อมูลที่สอบถาม "ขรก. ปฏิบัติงานสอนเกิน 18 ชั่วโมงขอเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติการสอน 08.00-16.30 น. แล้วยังมาขอเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งแต่เวลา 17.30 - 22.00 น. ในวันเดียวกัน ได้หรือไม่ค่ะ "

กรณีที่อาจารย์เป็นบุคลากรของคณะฯ มีภาระหน้าที่ในการสอนในแต่ละเทอม ก็จะมีการกำหนดภาระงานสอน (Load Unit) ไว้แล้ว หากเกินจาก load ที่กำหนด ก็ให้นำจำนวนชั่วโมงที่เกินมาคำนวณ สามารถเบิกเงินเป็นค่าสอนเกินภาระงานสอนได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะฯ แต่ละแห่ง ว่าจะให้จ่ายได้เท่าไหร่ อาจกำหนดเป็นวงเงิน

กรณีที่เป็นอาจารย์นอกคณะฯ หรือนอกหน่วยงาน เราถือว่าเป็นอาจารย์พิเศษ ก็ให้สามารถเบิกค่าสอนได้เลย ซึ่งบางคณะฯ อาจกำหนดให้จ่ายเป็นครั้ง หรือจ่ายสิ้นเดือน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551

ส่วนประเด็นการเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้น น่าจะเป็นการสอนชดเชยมากกว่า ซึ่งระยะเวลาก็ให้คำนวณรวมเป็นชั่วโมงการสอนในแต่ละเทอม ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เช่น คุมแลบ หรือเปิดปิดห้อง ซึ่งมิใช่มีภาระหน้าที่ในการสอนก็ให้สามารถเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ค่ะ

Ico48
ณิชการ [IP: 49.49.28.32]
21 August 2011 15:35
#67795

เรียนปรึกษา  ดิฉันเป็นเจ้าของโครงการ  โดยจัดครูไปสอนนักเรียนโรงเรียนอื่น(นอกที่ตั้ง)ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (๑๒ วัน  วันละ ๓ ชั่วโมง  รวมตลอดโครงการ ๓๖ ชั่วโมง)  จะเบิกเงินค่าสอนให้ครู โดยเบิกเงินจากงบโครงการ จะสามารถเบิกได้ในอัตราชั่วโมงละเท่าไร      แต่ในโครงการดิฉันตั้งไว้ชั้วโมงละ ๑๐๐ บาท  

    ขอบคุณค่ะ   

Ico48
รุ่งนภา [IP: 192.168.51.36]
22 August 2011 09:54
#67814

เรียน คุณณิชการ

โครงการที่ว่านี้ น่าจะเข้าประเด็นบริการวิชาการ ซึ่งจะแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่

1. เป็นการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ ตรวจซ่อม และการให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ

2. การให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ

4. การศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ออกแบบและประเมิน

5. การให้คำปรึกษาและแนะนำ

6. การให้บริการข้อมูล การแปล

7. การให้บริการอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จะประกอบไปด้วย

1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

2. ค่าใช้สอย

3. ค่าวัสดุ

4. ค่าสาธารณูปโภค

5. สำรองค่าใช้จ่าย

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะทำงาน จ่ายได้ไม่เกิน 70 % ของเงินค่าบริการทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายทั้งหมด) หรือหากมีแต่ค่าที่ปรึกษาอย่างเดียวไม่มีค่าวัสดุ ก็สามารถจ่ายเกิน 70% ของเงินทั้งหมดได้

ฉนั้น ที่จ่ายให้ไปนั้น 100.-บาท (อาจมีหลายท่าน) รวมแล้วไม่เกิน 70% ก็ได้อยู่

การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ณ 26 พ.ค. 2552)

1. เป็นวิทยากรสังกัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั่วโมงละไม่เกิน 1,000.- บาท

2. เป็นวิทยากร ภายนอกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ชั่วโมงละไม่เกิน 1,000.-บาท

3. วิทยากรจากภายนอกที่เป็นเอกชน ชั่วโมงละไม่เกิน 1,500.- บาท

ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นเอง และยึดเป็นแนวปฏิบัติได้ค่ะ

Ico48
อนันต์ [IP: 203.113.105.28]
30 September 2011 12:12
#69149

นายช่างโยธา จพ.ธุรการ มีคำสั่งให้ จนท.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาได้หรือไม่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.92.150.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ