นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(7) งานวิจัยตีพิมพ์แล้ว ของศูนย์ฯ: Atlas แร่ที่ทดสอบด้วยเครื่อง XRD

งานวิจัยตีพิมพ์แล้ว ของศูนย์ฯAtlas แร่ที่ทดสอบด้วยเครื่อง XRD นำทีมโดย รศ.ธงชัย พึ่งรัศมี (ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา ของศูนย์ฯ) อ.เทิดทูน ดำรงฤทธามาตย์ (อาจารย์หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่) ผึ้งทอง และ sukit โดยส่งไปตีพิมพ์ ณ ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ผึ้งทอง   created: 10 May 2011 15:56 Modified: 11 May 2011 13:57 [ Report Abuse ]

(2) งานวิจัยของชาวศูนย์ฯ

ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าชาวศูนย์ฯจะทำงานวิจัยกันเยอะมาก เมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ โดยมีหัวข้อวิจัย ทั้งหมด 24 เรื่อง ดังนี้ 1 Atlas แร่ที่ทดสอบด้วยเครื่อง XRD 2 การตรวจสอบเชื้อ E.coli 0157:H7 ด้วยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีทางอิ... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ผึ้งทอง   created: 19 April 2011 14:57 Modified: 19 April 2011 16:33 [ Report Abuse ]