นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(7) งานวิจัยตีพิมพ์แล้ว ของศูนย์ฯ: Atlas แร่ที่ทดสอบด้วยเครื่อง XRD

งานวิจัยตีพิมพ์แล้ว ของศูนย์ฯAtlas แร่ที่ทดสอบด้วยเครื่อง XRD นำทีมโดย รศ.ธงชัย พึ่งรัศมี (ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา ของศูนย์ฯ) อ.เทิดทูน ดำรงฤทธามาตย์ (อาจารย์หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่) ผึ้งทอง และ sukit โดยส่งไปตีพิมพ์ ณ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ผึ้งทอง   สร้าง: 10 พฤษภาคม 2554 15:56 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2554 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) งานวิจัยของชาวศูนย์ฯ

ไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าชาวศูนย์ฯจะทำงานวิจัยกันเยอะมาก เมื่อเทียบกับจำนวนบุคลากรที่มีอยู่ โดยมีหัวข้อวิจัย ทั้งหมด 24 เรื่อง ดังนี้ 1 Atlas แร่ที่ทดสอบด้วยเครื่อง XRD 2 การตรวจสอบเชื้อ E.coli 0157:H7 ด้วยเทคนิค Real-time PCR เปรียบเทียบกับวิธีทางอิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ผึ้งทอง   สร้าง: 19 เมษายน 2554 14:57 แก้ไข: 19 เมษายน 2554 16:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]