นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารี
Ico64
สารี ธำรงวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

สารบัญหน้า 1 : 20 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
CoP Research & Grade 1680 15
อาสาสมัคร บันทึกฐานข้อมูลวิจัย วท. 1152 2
รับสมัคร อาสาสมัครภาควิชาฯ (Sci-R&G) บันทึกข้อมูลวิจัย / ตีพิมพ์ 1287 3
ตัวเลขวิจัยเพื่อ SAR ปีการศึกษา 2550 1369 2
สรุปตัวเลข เพื่อรายงาน SAR ปีการศึกษา 2550 1886 2
ขอให้ทยอยส่งข้อมูลวิจัย ที่ต้องการแก้ไข 1261 2
ขอความร่วมมือภาควิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการวิจัย 1304 2
เพิ่มตัวเลข ทุนวิทยานิพนธ์ Perch และ คปก 1662 0
ตัวเลขสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2550 1531 4
ข้อมูลวิจัยเพื่อ SAR 2550 1324 2
รายงานผลจากการประชุมกลุ่ม Sci-R&G ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 25 มค.51) 1219 6
เชิญสมาชิกกลุ่ม Sci-R&G ร่วมประชุม 928 0
โครงการวิจัยในฐานข้อมูล วท. 1140 0
การรายงานผลปฏิบัติงาน KPIs ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1288 0
การตรวจข้อมูลวิจัย ปี 2550 1511 0
ขอให้ทยอยส่งข้อมูลวิจัยที่ตรวจสอบ 1512 0
ความเห็นหลังไมค์ (เมื่อวันประชุมกลุ่ม Sci-R&G) 1264 0
ผลจากการประชุม กลุ่ม Sci-R&G (ครั้งที่ 1) 1809 5
เชิญประชุม สมาชิก Sci-R&G 1641 2
ทักทาย – สมาชิก Sci-R&G 1285 0