นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารี
Ico64
สารี ธำรงวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

สารบัญหน้า 1 : 20 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
CoP Research & Grade 1883 15
อาสาสมัคร บันทึกฐานข้อมูลวิจัย วท. 1318 2
รับสมัคร อาสาสมัครภาควิชาฯ (Sci-R&G) บันทึกข้อมูลวิจัย / ตีพิมพ์ 1486 3
ตัวเลขวิจัยเพื่อ SAR ปีการศึกษา 2550 1503 2
สรุปตัวเลข เพื่อรายงาน SAR ปีการศึกษา 2550 2051 2
ขอให้ทยอยส่งข้อมูลวิจัย ที่ต้องการแก้ไข 1396 2
ขอความร่วมมือภาควิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการวิจัย 1472 2
เพิ่มตัวเลข ทุนวิทยานิพนธ์ Perch และ คปก 1876 0
ตัวเลขสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2550 1710 4
ข้อมูลวิจัยเพื่อ SAR 2550 1474 2
รายงานผลจากการประชุมกลุ่ม Sci-R&G ครั้งที่ 2 (ศุกร์ที่ 25 มค.51) 1338 6
เชิญสมาชิกกลุ่ม Sci-R&G ร่วมประชุม 1023 0
โครงการวิจัยในฐานข้อมูล วท. 1232 0
การรายงานผลปฏิบัติงาน KPIs ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา 1421 0
การตรวจข้อมูลวิจัย ปี 2550 1671 0
ขอให้ทยอยส่งข้อมูลวิจัยที่ตรวจสอบ 1662 0
ความเห็นหลังไมค์ (เมื่อวันประชุมกลุ่ม Sci-R&G) 1387 0
ผลจากการประชุม กลุ่ม Sci-R&G (ครั้งที่ 1) 1957 5
เชิญประชุม สมาชิก Sci-R&G 1777 2
ทักทาย – สมาชิก Sci-R&G 1391 0