นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารี
Ico64
สารี ธำรงวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1528
ความเห็น: 0

การรายงานผลปฏิบัติงาน KPIs ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ขอแจ้งข่าวดีว่า วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ แจ้งมาว่าข้อมูลงานวิจัย ครบถ้วนตามที่คณะฯ แจ้งไป ดีใจมากๆๆๆ ค่ะ

                เพื่อนกลุ่ม Sci-R&G คงได้รับเอกสารเรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน KPIs ในส่วนของตัวบ่งชี้ด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้ส่งไปยังภาควิชาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2550 แล้วทุกคน ขอขยายรายละเอียดของงาน เพื่อให้เข้าใจตรงกันค่ะ        

              เอกสารหมายเลข 1  เป็นข้อมูลของ KPIs ข้อ 1.1.2 / 1.1.3 / 1.12 /1.13 และ 8.5 ภาควิชาที่แจ้งตัวเลขไปยัง งานนโยบายฯ แล้ว  12  ภาควิชา และยังไม่แจ้ง 4  ภาควิชา คุณฉวีวรรณ ได้ส่งรายชื่อของข้อมูลทั้งหมด(ข้อ 1.1.2 / 1.1.3 / 1.12 /1.13 และ 8.5) ที่ดึงจากฐานข้อมูลตีพิมพ์ เพื่อภาควิชาตรวจสอบ หากมีผลงานฯ น้อยกว่าที่ภาควิชาฯ แจ้งตัวเลข  ก็ขอให้ส่งผลงานเพิ่มเติม เพื่อจะได้ปรับฐานฯ ให้ตรงกัน ค่ะ               

             เอกสารหมายเลข 2  เป็นข้อมูลของ KPIs ข้อ 1.7 และ 1.8 ภาควิชาที่แจ้งตัวเลขแล้ว 11 ภาควิชา และยังไม่แจ้ง 5 ภาควิชา ภาควิชาฯ ที่แจ้งตัวเลขแล้ว ขอให้จัดส่งชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ และแหล่งทุน (หรือจะเรียกรายงานจากฐานข้อมูลคณะฯ แล้วเขียนลงในรายงานนั้น เพิ่มเติมในส่วนที่คณะฯ ยังขาดอยู่ ก็ได้ค่ะ)  สำหรับ 5 ภาควิชาฯ ที่ยังไม่แจ้งตัวเลขนั้น ได้ส่งข้อมูลจากฐาน มาให้ตรวจสอบเช่นเดียวกันหากมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน กรุณาเพิ่มเติมด้วย           

            ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลถึง หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ด้วยค่ะ              

             ขอแจ้งข่าวดีว่า วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  แจ้งมาว่าข้อมูลงานวิจัย ครบถ้วนตามที่คณะฯ แจ้งไป ดีใจมากๆๆๆ  ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
คำสำคัญ (keywords): rg  คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 07 ธันวาคม 2550 10:15 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2551 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ