นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1262
ความเห็น: 0

นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560 (Junior Research Fellowship 2017)

นักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ได้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560 (Junior Research Fellowship 2017)

ชื่อทุน


Junior Research Fellowship 2017

 นักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560

สนับสนุนทุนโดย


สถานทูตฝรั่งเศส  French Embassy

 

        โครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์เป็นการสนับสนุนร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสและสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของไทยโดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส โครงการนี้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน โดยในปีล่าสุดมีผู้สมัครจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศทั้งสิ้น 28 คน และมีผู้ได้รับทุนจำนวน 13 คน

    ภาพจากblog.eduzones.com

        โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ (ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี) ได้ไปทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 2 ถึง 6 เดือน โดยหัวข้องานวิจัยที่ส่งมาจะถูกประเมินโดยคณะกรรมการคัดเลือกไทย-ฝรั่งเศส

        ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 13 คนของนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประจำปี 2560   

        หัวข้อวิจัยในสาขากีฏวิทยาคือ : Insecticide susceptible/resistance status of Stable fly (Diptera:Muscidae) populations 

 ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม  กล่าวถึงงานวิจัยที่ขอทุนครั้งนี้ว่า เป็นการศึกษาเรื่องผลกระทบของแมลงวันคอกสัตว์ต่อสัตว์เศรษฐกิจ เนื่องจากการทำการเกษตรในประเทศไทยมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างแพร่หลาย ทั้งสารกำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อราและสารกำจัดวัชพืช การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พืชและต้นหญ้า อาจส่งผลต่อการสร้างความต้านทานของแมลงวันคอกสัตว์ที่แม้จะไม่เคยได้รับสารกำจัดแมลงโดยตรงมาก่อน อีกทั้งการใช้สารในกลุ่มไพรีทรอยด์ซึ่งถือเป็นสารที่มีพิษสูงต่อแมลงแต่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ในทางสาธรณสุขมีการฉีดพ่นอยู่บ่อยครั้งเพื่อกำจัดแมลงในกลุ่มยุงพาหะนำโรค อาจส่งผลต่อการสร้างความต้านทานต่อแมลงนอกกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ เมื่อเกิดการสร้างความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงในกลุ่มนี้แล้ว เกษตรกรควรเปลี่ยนหรือหมุนเวียนกลุ่มสารกำจัดแมลงที่มีกลไกการออกฤธิ์แตกต่างไป หรือการใช้วิธีการอื่นทดแทน เช่น การใช้สารสกัดจากพืช การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อให้การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูเป็นไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งแมลงวันในประชากรที่พบว่ามีการพัฒนาความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงจะถูกนำมาศึกษาในห้องปฏิบัติการว่ามียีนส์ชนิดใดที่มีบทบาทในการสร้างความต้านทานต่อกลุ่มประชากรนั้นๆเพื่อจะได้ทราบว่าเกษตรกรควรหลีกเลี่ยงสารกำจัดแมลงในกลุ่มที่มีกลไกการออกฤทธิ์คล้ายคลึงและหลีกเลี่ยงการสร้างความต้านทานข้าม

        สถานที่ ดร.กราญจนา ถาอินชุม จะไปทำวิจัยคือ École Nationale Vétérinaire de Toulouse (หรือ The Nation Veterinary School of Toulouse)

        การเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการเปิดโลกทรรศน์งานวิจัยด้านแมลงวันดูดเลือดในปศุสัตว์ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อเรียนรู้เทคนิคในห้องปฏิบัติการ การลงภาคสนาม และคาดว่าจะได้มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ที่สำคัญคือการได้เปิดประเด็นการศึกษาในโอกาสต่อๆ ไปที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะได้มีการดำเนินงานวิจัยด้านแมลงศัตรูปศุสัตว์ และจะสามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคคลากรต่อไปในอนาคต และ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส 

        กำหนดการเดินทางเพื่อไปศึกษาวิจัยประเทศฝรั่งเศสคือ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน 2560 นี้

ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ 13 คน ไปทำ postdoctoral ประจำปี 2560


ขอขอบคุณ https://blog.eduzones.com/inter/177238#.WMNBJnBjNtw.facebook
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มีนาคม 2560 00:05 แก้ไข: 20 มีนาคม 2560 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ