นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารี
Ico64
สารี ธำรงวัฒน์
นักวิชาการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(15) CoP Research & Grade

ใครๆ มักจะพูดกันว่า เวลาเหมือนติดปีกบิน จริงๆ ด้วยค่ะ เพื่อนสมาชิก Sci-R&G จำได้ไหมคะว่าเราพบกันพร้อมหน้าเมื่อไร ....วันที่ 25 มกราคม 2551 เองค่ะ ถึงแม้ไม่ได้มาประชุมร่วมกลุ่มกัน แต่เราก็ประสานงานกันทั้งทาง share และ e-mail ซึ่งตัวเลข SAR ปี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 18 ธันวาคม 2551 16:35 แก้ไข: 18 ธันวาคม 2551 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) อาสาสมัคร บันทึกฐานข้อมูลวิจัย วท.

จากที่ได้ประกาศขออาสาสมัครจากสมาชิกกลุ่ม Sci-R&G ในที่สุดก็ได้อาสาสมัคร เพื่อมาช่วยกันบันทึกฐานข้อมูลวิจัย วท. แล้ว 2 ท่าน คือ คุณอุไร บุษบงค์ จากภาควิชาฟิสิกส์ และ หนูอริสา สุวรรณรัตน์ จากภาควิชาเคมี ซึ่งทั้ง 2 ภาควิชานี้ มีจำนวนโครงการที่ได... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2551 14:46 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2551 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) รับสมัคร อาสาสมัครภาควิชาฯ (Sci-R&G) บันทึกข้อมูลวิจัย / ตีพิมพ์

ช่วงนี้สมาชิก Sci-R&G คงโล่ง-อก กับงาน SAR ปีการศึกษา 2550 กันแล้ว มีเรื่องใหม่ให้ช่วยค่ะ (จะว่าใหม่ก็ไม่ใช่ น่าจะเป็นเรื่องเก่า ที่มาตกลงกันใหม่) ฐานข้อมูลวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ Version แรก ส่วนกลางรับหน้าที่บันทึกข้อมูลทั้งคณะฯ ซึ่งได้ใช้ข้อมู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 08 กันยายน 2551 15:07 แก้ไข: 08 กันยายน 2551 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ตัวเลขวิจัยเพื่อ SAR ปีการศึกษา 2550

ขอแจ้งตัวเลขวิจัย ที่ส่งมอบให้กับฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อรายงาน SAR ปีการศึกษา 2550 (23 มิย.51) ซึ่งฝ่ายดูแลข้อมูลฐานวิจัย ได้ปิดการบันทึกข้อมูลเมื่อ 19 มิย.51 ส่วนผู้ที่จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมนั้น จะนำลงบันทึก หลังจากที่ฝ่ายประกันฯ จัดส่งรูปเล่มสมบูร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): rg  คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 26 มิถุนายน 2551 13:19 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2551 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สรุปตัวเลข เพื่อรายงาน SAR ปีการศึกษา 2550

หลังจากที่ได้ร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิก R&G และตกลงกันว่าให้เพื่อนๆ ตรวจสอบข้อมูลวิจัยในฐานข้อมูล ส่วนของภาควิชาฯ เพื่อการรายงาน SAR ปีการศึกษา 2550 ช่วงระยะเวลา 1 มิย.50-พ.ค.51 ก็มีเพื่อนๆ ทยอยกันส่งข้อมูลให้ดิฉัน ซึ่งคณะฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): rg  คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 11 มิถุนายน 2551 15:10 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2551 15:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ขอให้ทยอยส่งข้อมูลวิจัย ที่ต้องการแก้ไข

เมื่อวันที่ 19 มีค.51 ดิฉัน ได้แจ้งขอความร่วมมือภาควิชา/สาขา ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการวิจัย ในฐานข้อมูล ซึ่งได้ส่งสถิติตัวเลขของจำนวนเงินทุนวิจัย ระหว่าง 1 มิ.ย.50 – 29 ก.พ.51 เพื่อให้ภาควิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยให้แจ้งดิฉัน ภายใน 1 เม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
คำสำคัญ (keywords): rg  คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 25 มีนาคม 2551 16:38 แก้ไข: 25 มีนาคม 2551 16:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ขอความร่วมมือภาควิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการวิจัย

เนื่องจากผู้ประสานงานภาควิชาเคมี แจ้งว่า ข้อมูลตัวเลขงานวิจัยที่ดิฉัน แจ้งไปมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ตัวเลขการพิจารณาต่อรองของภาควิชาสูงไป จากการประชุมสมาชิกกลุ่ม Sci-R&G ตกลงว่าจะใช้ข้อมูลฐานวิจัยคณะฯและช่วยกันตรวจสอบโครงการวิจัยของตัวเอง ฉะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
คำสำคัญ (keywords): rg  คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 19 มีนาคม 2551 08:23 แก้ไข: 19 มีนาคม 2551 08:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เพิ่มตัวเลข ทุนวิทยานิพนธ์ Perch และ คปก

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ให้เพิ่มตัวเลขทุนวิทยานิพนธ์ ค่าธรรมเนียมส่วนต่างที่ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย และคณะฯ สำหรับ โครงการ Perch และ คปก ฉะนั้นขอให้ทุกภาควิชานำตัวเลขนี้ไปตรวจสอบและดูรายละเอียดได้ในฐานวิจัยฯค่ะ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 14 มีนาคม 2551 15:58 แก้ไข: 02 เมษายน 2551 13:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ตัวเลขสำหรับ SAR ปีการศึกษา 2550

ขณะนี้ดิฉัน ได้รวมจำนวนเงินของงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ เพื่อการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2550 เริ่มตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2550 - 29 กุมภาพันธ์ 2551 ขอความร่วมมือให้ภาควิชา/สาขา ตรวจสอบ กับรายละเอียดโครงการในฐานวิจัยฯ หากยังมีข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้จัด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 12 มีนาคม 2551 16:14 แก้ไข: 14 มีนาคม 2551 12:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ข้อมูลวิจัยเพื่อ SAR 2550

ขณะนี้เพื่อนๆ คงหัวปั่นกับการทำตัวเลข SAR 2550 (มิย.50 – พค.51) ..อีกแล้ว (-_-)! ขอย้อนกลับไปวันที่เราร่วมประชุมครั้งล่าสุดว่า ฐานข้อมูลคณะฯ กับ KPIs ที่ภาควิชาฯ รายงาน ตัวเลขไม่เท่ากัน ฉะนั้นขอให้ภาควิชาฯ ที่มีตัวเลขมากกว่าคณะฯ กรุณาส่งข้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): rg  คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย สารี   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2551 13:11 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2551 13:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]