นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

HS8JMT
Ico64
ธีรพัฒน์ อังศุสิงห์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการให้บริการระบบงานทะเบียนและประมวลผล วิธีการตรวจสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการให้บริการระบบงานทะเบียนและประมวลผล โดยงานทะเบียนฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพื่อเป็นการแนะแนวขั้นตอนการตรวจสำเร็จการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By HS8JMT   created: 07 August 2018 14:19 Modified: 07 August 2018 14:19 [ Report Abuse ]

(0) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ งานทะเบียนและประมวลผล

ด้วยภาคการศึกษา 2/2556 เป็นต้นไป วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะใช้ระบบการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ จากที่ผ่านมาให้นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษายื่นเป็นเอกสารในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต รายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ สามารถติตตามได้ที่ http... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By HS8JMT   created: 29 January 2014 14:09 Modified: 29 January 2014 14:09 [ Report Abuse ]

(0) ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ งานทะเบียนและประมวลผล

ด้วยภาคการศึกษา 2/2556 เป็นต้นไป วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีจะใช้ระบบการขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ จากที่ผ่านมาให้นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษายื่นเป็นเอกสารในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต รายละเอียดขั้นตอนการใช้ระบบขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บ สามารถติตตามได้ที่http:/... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By HS8JMT   created: 29 January 2014 14:08 Modified: 29 January 2014 14:08 [ Report Abuse ]

(0) การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2555

ด้วยมีคำถามเกี่ยวกับการเลื่อนรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 2555 โดย นศ. บางท่านสงสัยว่าคนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2555 จะสามารถรับปริญญาทันในวันที่ 10-12 พ.ย. 2555 หรือไม่นั้น ขอชี้แจงแถลงไขว่า สำหรับการรับ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By HS8JMT   created: 31 August 2012 09:17 Modified: 31 August 2012 09:17 [ Report Abuse ]

(5) การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา

การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2554 โดยนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ได้ระหว่างวันที่ 17 เมษา... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By HS8JMT   created: 19 April 2012 13:17 Modified: 19 April 2012 13:17 [ Report Abuse ]

(0) การตรวจสำเร็จการศึกษา

การตรวจสำเร็จการศึกษานั้น ถือว่าเป็นกระบวนการที่จะทำให้แน่ใจว่าน้องๆ นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาหรือไม่ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจวิธีในการตรวจสำเร็จการศึกษา ผมจึงอยากจะอธิบายการตรวจสำเร็จการศึกษาแบบเข้าใจง่ายๆ มาฝากน้องๆดังนี้ครับ 1. ตรวจสอบหลักสูตรของ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By HS8JMT   created: 23 March 2012 11:12 Modified: 23 March 2012 11:12 [ Report Abuse ]

(3) การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2555

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ออกประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 กำหนดให้นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ให้ได้สัญลักษ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By HS8JMT   created: 02 March 2012 10:56 Modified: 02 March 2012 10:56 [ Report Abuse ]