นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 92 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ด่วนที่สุด ! ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากประเทศออสเตรเลีย 1171 0
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา หัวข้อ Natural Mineral Waters and Ground Waters for Human Health Related to Green School Water Project in Thailand 1015 0
ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowship ทุนจากหน่วยงานภายใต้รัฐบาลออสเตรเลีย 1218 0
ด่วน! ขอเชิญรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการวิจัยระหว่างกลุ่มประเทศในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศุกร์ที่ 26 กรกฏาคมนี้ 925 0
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 872 0
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ “University World Ranking” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย 694 0
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ติดตามประกาศทุนสนับสนุนต่างๆ 850 0
สำนักวิจัยและพัฒนารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1 อัตรา 767 0
SJST ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI แล้ว 993 0
SJST Volume 35: 2 (March - Apirl 2013) is now available online 861 0
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 704 0
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ม.อ. จัดพิธีส่งมอบสัญญารับการสนับสนุนสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สนพ. 911 0
ขอเชิญทุกท่านส่งข้อมูลนักวิจัยเพื่อรับรางวัลในงาน "วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ." ประจำปี 2556 589 0
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 621 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแถลงข่าวประกาศผลรางวัล งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555 643 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 714 0
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมบรรยายภาพรวมงานวิจัย ณ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย 686 0
สถาบันวิจัยยาง ม.อ. จับมือ สกย. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 921 0
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น พนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา 670 0
ด่วนที่สุด! เรื่องการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุุดหนุนการวิจัยฯ ประเภทดรุณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2556 815 0
SJST Volume 35: 1 (January - February 2013) is now available online 773 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ม.ค.56 722 0
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยผ่าน Fan page และกลุ่มยุทธศาสตร์งานวิจัย 24667 0
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย" 793 0
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญทุกท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุม The 13th Science Council of Asia Conference and International 785 0
ขอเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น "นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใช้สัตว์ ประจำปี 2556" 817 0
นักวิจัย ม.อ. ลงสำรวจพื้นที่เกาะบุโหลน มุ่งพัฒนาศักยภาพ ลดปัญหาขาดแคลนน้ำจืด 997 0
ที่สุดแห่งความภูมิใจ กับ 10 รางวัลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากงานวันนักประดิษฐ์ 2556 692 0
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญทุกท่านเข้าชมเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาภาคภาษาอังกฤษ 786 0
การติดตามสถานะบทความของผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 679 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือกับ สอศ. หวังเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานของประเทศ 769 0
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 868 1
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ท่านที่ 5 ของ ม.อ. 644 0
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555 876 0
สำนักวิจัยและพัฒนา นำทีมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยชุดระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ 734 0
วารสาร ม.อ. ผ่านเกณฑ์การจัดอันดับวารสารวิชาการ จัดโดย สกว. ถึง 5 ฉบับ ใน 2 สาขา 789 0
สกว.ประกาศรับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ระดับต้นเพื่อต่อยอดสู่การวิจัยแบบมุ่งเป้า โครงการวิจัยแห่งชาติ : ยางพารา 776 0
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย "ไอซีทีเพื่อปฏิวัติการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และสังคมไทย" 749 0
สวัสดีปีใหม่ชาว ม.อ. ทุกท่าน จากสำนักวิจัยและพัฒนา 702 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : พ.ย.55 899 0
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโทและเอก ส่งข้อเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ในประเด็นป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 810 0
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งข้อเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลา 980 0
CILO-ซีโล่ เปิดรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ และ นวัตกรรมจากผลการวิจัยประจำปี 2556 923 0
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 4 ของประเทศทางด้านการวิจัย จากการจัดอันดับโดย URAP หน่วยงานระดับโลก 775 0
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าว โครงการ “เติมยิ้มให้น้องชายแดนใต้” ที่ช่อง 9 อสมท. 902 0
รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง พพ. ม.อ. และ กฟภ. 755 0
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี และทีมงาน ที่ได้รับรางวัล Gold Prize และ Bronze Prize จากงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) ประเทศเกาหลี 833 0
ด่วน! สถานทูตฝรั่งเศส เปิดรับผู้สมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน Junior Research Fellowship Program ก่อน 18 ธันวาคมนี้ 1005 0
ขอเชิญติดตาม จดหมายข่าว แลวิจัย ม.อ. ฉบับเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2555 914 0
ผู้บริหารสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และประธาน Supra Cluster เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 845 0
SJST Volume 34: 6 (November - December 2012) is now available online 754 0
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ ผู้นำผลงานวิจัย อุปกรณ์ผ่าตัดพังผืดรัดเส้นประสาทข้อมือ (PSU-CTR) ไปคว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ World inventor award festival จากองค์กร KOREA Inventor News องค์กรชั้นนำในประเทศเกาหลี 1048 0
ขยายผลความคิดงานวิจัย ม.อ. มอบเครื่องกรองน้ำระบบ 3 ท่อ ยกระดับโรงเรียน ตชด.สงขลา 777 0
CILO ประกาศรับข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฯ ปี 2556 804 0
สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญติดตามวิดีโอข่าว การติดอันดับโลกทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 738 0
ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2555 770 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 845 0
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง Recent progresses in reactive processing for polymers and the role of a twin screw extruder โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านยางพาราจากญี่ปุ่น 884 0
สำนักวิจัยและพัฒนา ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 744 0
ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 976 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งวิศวกร / นักวิชาการศึกษา (01) 760 0
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 1227 0
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ปวงประชา ร่มเย็น เป็นสุข 15 - 18 พ.ย. นี้ 937 0
มอ. ติดอันดับโลก มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ประจำปี 2555 1039 0
สำนักวิจัยและพัฒนา จัดพิธีส่งมอบงานของสำนักวิจัยฯ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่ 789 0
ขอเชิญผู้สนใจ เสนอผลงานรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2555 1001 0
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ "วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ" 1030 0
ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด ทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ได้แล้ว 779 0
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี นักวิชาการ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2555 983 0
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคคล ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 อัตรา 1409 0
ขอเชิญรับชมข่าวและบทสัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี เจ้าของรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 946 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ก.ย.55 1440 0
ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติ เรื่อง High Speed Rail Technology 963 0
ด่วน ! เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ก่อน 17 ตุลา นี้ 1259 0
สสส. ขยายเวลารับสมัครนักวิชาการด้านการประเมินผลถึงวันที่ 30 ตุลาคม นี้ 865 0
สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราว 924 0
อาจารย์ภาควาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช พบสัตว์ใต้น้ำสกุลใหม่ในทะเลสาบสงขลา 1438 0
ขอเชิญรับชมเทปบันทึกภาพ งานสัมมนา "หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 4 ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติสู่การจัดการและการขยายผลเป็น Songkhla Model" 1004 0
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี ที่ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2555 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 1091 0
พวอ.รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมระดับปริญญาโท (RRI Grants-MAG) 1291 0
การติดตามสถานะบทความของผู้ขอรับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 949 0
มูลนิธิชัยพัฒนา หนุน ม.อ.-วิทยาลัยเกษตรตรัง เดินหน้าโครงการวิจัยศูนย์รวบรวมปาล์มน้ำมัน 1110 0
วช. ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยปี 2556 948 0
คลินิกเทคโนฯ ม.อ. เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2556 939 0
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 984 0
งานวิจัยที่ประชาชน / ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สามารถเผยแพร่ได้ที่นี่ 1072 0
โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์ ภายใต้ MOU ม.อ. - สกว. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2556 1290 0
ขอเชิญร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. “ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่สู่บันไดนักวิจัยอาชีพ สกว.” 1187 0
ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award 2262 2
SJST Volume 34: 4 (July- August 2012) is now available online 1235 0
ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4 1516 0
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้มีการเผยแพร่ผลงาน ในระดับสากล 918 0