เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL
อ่าน: 949
ความเห็น: 0

ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4

ขอเชิญส่งต้นฉบับงานวิจัย เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ. ฉบับที่ 4
         สำนักวิจัยและพัฒนาได้จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ ชื่อว่า"ลองแล...ผลงานวิจัยในม.อ." ฉบับล่าสุด เป็นฉบับที่ 4โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 เล่ม เพื่อเผยแพร่ในงาน ม.อ.วิชาการ ที่หาดใหญ่, งาน Thailand Research Expoและงานวันนักประดิษฐ์ ที่กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงเผยแพร่แก่แขกผู้เข้าเยี่ยมชม / ดูงานมหาวิทยาัลัย
         สำนักวิจัยฯ ได้จัดส่งหนังสือนี้ ไปยังทุกภาควิชา ทุกคณะในทุกวิทยาเขตแล้ว และได้ส่งให้เครือข่ายวิจัย (CoE,RC,RU) หน่วยละ 3 เล่ม
         ผู้สนใจสามารถติดตามดูได้จากแหล่งดังกล่าว สำหรับนักวิจัยที่สนใจเผยแพร่ผลงานวิจัยของท่าน ในรูปแบบที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย ดังตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้ สามารถจัดส่งต้นฉบับมาได้ที่ คุณสุธาวดี นาคะโร E:mail sutawadee.n@psu.ac.thโทร.9694 เพื่อจะได้ทำการรวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่ต่อไป
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 13 September 2012 16:12 Modified: 13 September 2012 16:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.227.215.248
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ