นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1275
ความเห็น: 2

QA50-เลขาฯ ประเมินภายในกองกิจฯ : คณะกรรมการประเมิน

รายชื่อคณะกรรมการประเมินภายในกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550

รายชื่อคณะกรรมการประเมินภายในกองกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550   ดังแบบรายชื่อด้านล่างนี้

แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน กองกิจการนักศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

โทร.

email

รองศาสตราจารย์เสาวนิต คูประเสริฐ

ประธานกรรมการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

6080; 089-1816613

saowanit.k@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤบดี  ผดุงสมบัติ

กรรมการ

เภสัชศาสตร์

8820; 081-8232402

pnarubod@pharmacy.psu.ac.th

อาจารย์อรรถพร  หวังพูนทรัพย์

กรรมการ

วิทยาการจัดการ

7951; 086-9560077

attaporn.w@gmail.com; attaporn.w@psu.ac.th

นางสาวศศิธร  คงทอง

เลขานุการ

สำนักวิจัยและพัฒนา

6945, 6959; 086-6943379

sasitorn.k@psu.ac.th

 

สร้าง: 11 สิงหาคม 2551 16:08 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2551 20:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

  • กองกิจฯ มีความยินดีอย่างยิ่งคะ
  • แต่ต้องรอหน่อยนะคะ  sar ยังไม่แล้วเสร็จคะ เสร็จเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบนะคะ

สวัสดีค่ะ พี่อาภรณ์

โชคดีค่ะที่ได้ประเิมินหน่วยงานเดิมเหมือนปีที่แ่ล้ว  เพราะจะได้เทียบเคียงอะไรบางอย่างของฝ่ายบริหารฯ :) แถมกองกิจฯ มี practise ดีๆ ให้น่าศึกษาเป็นประสบการณ์ที่น่าบันทึกไว้ต่อยอด แต่เสียดายงวดที่แล้วไม่ได้เผยแพร่ผ่าน blog เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ
 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ