นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว เจนจิรา สมชาติ
Ico64
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Fuel CellEnergy Research and Technology โดย Prof. Dr. Mohamed Nasef 1364 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : มีนาคม 2554 1430 0
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ปี 2554 1443 0
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและดูงาน ในหัวข้อ“กระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม” 1717 2
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมเรื่องวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง(Methods for Statistical and Geographic Analysis of Conflict) 1398 0
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 อัตรา 1296 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : กุมภาพันธ์ 2554 1049 0
ร่วมชมภาพข่าวย้อนหลังทางสถานนีโทรทัศน์ช่อง9 อ.ส.ม.ท. เรื่อง "นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จในการวิจัยการผลิตก๊าซจากน้ำเสียให้เกษตรกรชาวสวนยาง.." 1657 6
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการวิจัยด้าน Health Promotion of Palm Oil 1103 0
ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาร่วมประกวด "ยุวทูตรักอะตอม" 1248 0
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชา และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานการประกวดในโครงการ ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mas cot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010)ชิงถ้วยพระราชทานฯ 1201 0
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร กับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการะดับนานาชาติ 1039 0
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปี 2554 1094 0
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านยางพาราร่วมประชุม "การไทเทรตหาแมกนีเซียมในน้ำยางโดยไม่ใช้สารไซยาไนด์" 1165 0
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 อัตรา 1101 0
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1 1241 2
ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำนึ่งปลาทูน่าไฮโดรไลเสทด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน และหัวข้อ การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีของไคโตซานเมมเบรนที่ปรับปรุงด้วยลำอนุภาค 1253 10
ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554 982 0
ขอเชิญผู้สนใจการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 860 0
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1120 0
เชิญชมการให้สัมภาษณ์สดย้อนหลัง ของผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ ในรายการสโมสรสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9 อสมท ) 1037 1
ชมการให้สัมภาษณ์สดของ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ จากรายการสโมสรสุขภาพ ช่อง 9 อสมท. 984 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ธ.ค.53-ม.ค.54 1105 0
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2554 (Rice Innovation Awards 2011) 942 0
ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Applications of nano materials as catalyst and cataly st supports" 1033 0
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจำลองวัสดุด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ด้านนาโนเทคโนโลยี (Workshop for Computational Materials Design for Nanotechnology Applications) 995 0
ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)วารสารสงขลา นครินทร์ ฉบับ วทท. : Songklanakarin Journal of Sc ience an d Technology 950 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : พฤศจิกายน 2553 1251 0
ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยด้านพัฒบริหารศาสตร์ระดับชาติ ประจำปี 2554 903 0
ขอแสดงความยินดีกับบทความของ Mr.Qingquan Ni (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ,รศ.ดร.มณฑา จาฏุพจน์ และ รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว บุคลากรภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ ที่บทความได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus 1226 1
ขอแสดงความยินดีกับผลงานชื่อ"ดีเจแตงโม" ของนักศึกษาวิศวคอมที่ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2553 1018 0
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต้อนรับต้นปี 2554 1118 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 943 0
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม"การแข่งขันประดิษฐ์ร่มพยุงไข่" ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 1783 0
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ 1019 0
ขยายเวลารับสมัครพนักงานโครงการและขอประกาศายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบต.นักวิชาการศึกษา 911 0
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่1ประจำเดือนธันวาคม 2553 เรื่อง "Real-time c haracterisation methods of micro- and nanoaerosols" 920 0
ขอแสดงความยินดีกับผศ. ดร.สาระ บำรุงศรี กับรางวัล The Spallanzani Award 2010 1080 1
ขอแสดงความยินดีกับ ภก. อภิชาต อธิไภริน นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเภสัชศาสตร์ กับรางวัลชนะเลิศ Merc k Young Scientist Award 2010 1109 0
2 ข่าวประเด็นร้อน : "หอยกระพงเทศ" ระบาดลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา/เปิดผลวิจัยปมแม่น้ำโขงแห้งขอด พบ"จีนสร้างเขื่อนกั้นทางไหลน้ำ"เป็นไปได้สูงสุด 1064 0
ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อ นักวิจัย ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554 877 1
ขอเชิญรับทุนวิจัยของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน ) 929 0
เชิญผู้สนใจสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 2 ตำแหน่ง 893 0
ประกาศผลการตัดสินรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2553 858 0
ขอเชิญชมรายการ "วิจัยไทยคิด" ตอน นมแพะ 935 2
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักวิชาการศึกษา 1143 1
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล กับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Research Award สาขา Life Sciences 1094 1
ขอแจ้งวัน ประกาศผลการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 940 0
สำนักวิจัยและพัฒนาขอยินดีกับผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ ที่ได้รับรางวัล TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 2010 1037 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1026 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1176 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : กันยายน 53 986 0
ขอแสดงความยินดีกับทีมคณะแพทย์ ม.อ. ที่สามารถคว้าทุนจากโครงการประกวดผลงานวิจัยด้านพันธุวิศวรรม 1050 0
ด่วน ขอเลื่อนสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1158 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1048 0
รับสมัครนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานเครือข่ายวิจัย 1 อัตรา 1038 0
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "Proton Beam Fabricated Biochips for Single C ell Electroporation and Other Applications" 1006 0
ขอแสดงความยินดีกับดร.จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ ที่ได้ค้นพบปลาหมึก 3 ชนิดใหม่ที่พบครั้งแรกในน่านน้ำไทย 1358 0
ขอความอนุเคระห์ วิธีการทำปลาม์แวกซ์ จากกากปาลม์สด 1299 1
ขอแสดงความยินดีกับบุคลกรคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่เข้ารับรางวัลไคเซ็น (The Thailand Kaizen Award 2010) 1170 1
ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับรางวัลวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมูลนิธิโทเร ประเทศไทยและรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 768 0
วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2554 1074 0
ร่วมชมวิดีทัศน์ผลงานการวิจัย ของเจ้าของรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2553 979 0
ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ Extraction-separation techniqu es for purifying tocopherols from crude palm oil by membrane technology 790 0
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์กับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 1101 0
ด่วนที่สุด ! เชิญเสนอโครงการเพื่อพัฒนาด้านต่างๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1192 0
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ"คลัสเตอร์การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการค้าและการลงทุน" 991 1
ขอเชิญร่วมเข้าฟังการบรรยายเชิงวิชาการเรื่อง The Gold Standard for Protein Research 947 0
ขอเชิญผู้สนใจร่วมจัดทำ Workshop ด้านสิ่งแวดล้อมและฟังการบรรยาย ในหัวข้อ Vaccum system for low-temperature plasma discharges application 831 0
มูลนิธิโทเรฯ เปิดรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2553 1075 0
สกว.เปิดรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2554 1309 0
ขอเชิญผู็สนใจสมัครเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน The 3rd Asia Nanotech Camp (ANC) 2010 Representative 1011 0
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง ธุรกรรมทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ฟรี!!! 778 0
ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนสำหรับการรวม กลุ่มของนักวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์และเภสัช ภาคใต้ 1002 1
ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 945 0
วช.เปิดรับสมัครทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2554 (JFY 2011) 1169 0
ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 946 0
RDO chats..เรื่อง "การทำความเข้าใจทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก 1087 0
สกว.(จดหมายข่าว biodata ฉบับที่ 146 วันที่ 15 กรกฎาคม 2553 ) 1565 0
เชิญติดตามอ่านผลงานวิจัยเด่นจาก Asia Research News ResearchSEA และThe Scientist 1068 0
รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1123 0
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1108 0
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : มิ.ย. 53 893 0
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2553 1046 0
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1186 0
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูล Web of Science 909 0
เชิญผู้สนใจขอรับทุนโครงการ วิจัยแนวหน้า เพื่อขอทุนตามความต้องการของบริษัทต่างชาติ 1835 0
ขอเชิญร่วมชม รายการเวทีสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ย้อนหลัง ตอน ร่วมฟื้นตะกั่วป่า ...ลุ่มน้ำแห่งชีวิต 1479 0
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRFประจำปี 2553 และทุนนักวิจัยแกนนำ ของ สวทช. 1051 0
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ กับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ประจำปี 2552 จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1027 0
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มวิจัยอาหารฮาลาล เรื่อง "กลยุทธ์วิจัยอาหารฮาลาลภาคใต้สู่สังคมยุคใหม่" 859 0
ขอประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 854 0
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมฟังการสัมมนาในหัวข้อ The application of contact angle for membrane 1005 0
ข่าวจาก สกว.(จดหมายข่าว biodata ฉบับที่ 144 วันที่ 1 กรกฎาคม 2 สกว.(จดหมายข่าว biodata ฉบับที่ 144 วันที่ 1 กรกฎาคม 2553) 1264 0
วช.เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยและทุนการวิจัยร่วม NRCT-JSPS 911 0
รับสมัครพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาค รัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ จำนวน ๑ อัตรา 910 0
ขอแจ้งด่วน!ขอเปลี่ยนสถานที่บรรยายการวิจัยสหสาขาจะนำมาพัฒนาชุมชนได้อย่าง ไร โดย รตอ. รศ.ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ 914 0
ด่วน! รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ปฏิบัติงานเครือข่ายวิจัย ฝ่ายพัฒนาและประสานงานวิจัย จำนวน 1 อัตรา 939 0
ด่วนที่สุด! ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง การวิจัยสหสาขาจะนำมาพัฒนาชุมชนได้อย่างไร โดยร้อยตำรวจเอก รศ. ดร.มรว.อคิน รพีพัฒน์ 888 0
อบมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อสารด้วยหัวใจ" 947 0