นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว เจนจิรา สมชาติ
Ico64
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1029
ความเห็น: 0

ด่วน : ขอเปลี่ยนแปลงส ถานที่และเวลา ในการป ระชุมเรื่อง "ภาวะโลกร ้อนและการวิจัยด้านพ ลังงาน"

ขอเปลี่ยนเป็น ห้องประชุมเลิศพัฒน์ อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 3 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
เรีียนผู้ทุกท่าน
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒฯาจะได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง"ภาวะโลกร้อนและการวิจัยด้านพลังงาน"ขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2552ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และช่วงเวลาการประชุมจากห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เวลา 13.00 น. นั้น

เป็น ห้องประชุมเลิศพัฒน์ อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 3 สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ วาณิชวิริยะ สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) โทร.0-7428-6940 โทรสาร.0-7421-2839 E-mail :sudarat.w@psu.ac.th


หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 สิงหาคม 2552 10:05 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2552 10:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.121.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ