นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว เจนจิรา สมชาติ
Ico64
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1131
ความเห็น: 0

สมัครด่วน:โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2552 นี้
เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ขอเชิญนิสิตนักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยสมัครเข้าร่วม "โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Selection of Candidates for the Lindau Nobel Larureate
Meeting)

โดยกิจกรรมการประชุมของผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา(The Lindau Nobel Laureate Meetings 2010)กิจกรรม การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ในปี 2553
จัดประชุมพร้อมกันทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาเคมี สาขาฟิสิกส์
สาขาสรีรวิทยาหรือแพทย์ศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 60
โดยจะมีนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบล(Nobel Laureate) มานำเสนอผลงาน บรรยายพิเศษและเสวนากลุ่มย่อย
โดยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในสาขาเคมี จาก 3 กลุ่มคือกลุ่มระดับปริญญาตรี กลุ่มระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
และกลุ่มระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.nstda.or.th/lindau/info.html สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2552 นี้

โดยส่งใบสมัครได้ที่ โครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ฝ่ายส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 0 2564 7000 ต่อ 1433,1434

ขอแสดงความนับถือ
**
เจนจิรา สมชาติ
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น 3
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0-7428-6959 โทรสาร.0-7421-2839
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.121.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ