นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว เจนจิรา สมชาติ
Ico64
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
นักประชาสัมพันธ์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(0) การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Fuel CellEnergy Research and Technology โดย Prof. Dr. Mohamed Nasef

สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Fuel Cell Energy Research and Technology โดย Prof. Dr.Mohamed Nasef จาก Universiti Teknologi Malaysia ในวันอังคารที่ 3พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุ... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 20 April 2011 11:32 Modified: 20 April 2011 13:13 [ Report Abuse ]

(0) จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : มีนาคม 2554

เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO)ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ1. Web of Sc... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 18 April 2011 14:03 Modified: 18 April 2011 14:05 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ปี 2554

เรียนชาว PSU ทุกท่านขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตร สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554 ซึ่งจัดโดย สวก. เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 265,000 บาท และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยขอบเขตผลงานกา... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 18 April 2011 13:37 Modified: 18 April 2011 13:42 [ Report Abuse ]

(2) ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและดูงาน ในหัวข้อ“กระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม”

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ามันปาล์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม”และเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ในวันอังคารที่ 29... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 29 March 2011 15:56 Modified: 29 March 2011 15:56 [ Report Abuse ]

(0) ขอเรียนเข้าร่วมอบรมเรื่องวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง(Methods for Statistical and Geographic Analysis of Conflict)

ด้วยสถาวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดอบรมนักวิจัย เรื่องวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง (Methodsfor Statistical and Geographic Analysis of Confli... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 29 March 2011 15:44 Modified: 29 March 2011 15:44 [ Report Abuse ]

(0) สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 อัตรา

เรียนชาว PSU ทุกท่านค่ะ ตามประกาศสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง รับสมัครบุคคล จำนวน 4 อัตรา นั้น สำนักฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังลิงค์แนบค่ะhttp://w... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 21 March 2011 16:29 Modified: 21 March 2011 16:55 [ Report Abuse ]

(0) จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : กุมภาพันธ์ 2554

เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือนซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ1. Web of Scie... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 08 March 2011 11:20 Modified: 08 March 2011 11:20 [ Report Abuse ]

(6) ร่วมชมภาพข่าวย้อนหลังทางสถานนีโทรทัศน์ช่อง9 อ.ส.ม.ท. เรื่อง "นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จในการวิจัยการผลิตก๊าซจากน้ำเสียให้เกษตรกรชาวสวนยาง.."

เรียนชาว PSU ทุกท่านสำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชาว PSU ทุกท่านร่วมชมภาพข่าวย้อนหลังทางสถานนีโทรทัศน์ช่อง9 อ.ส.ม.ท.เมื่อวันอาทิตย์ที่6 มีนาคม 2554เรื่อง"นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(โดยมีผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพันธ์เป็นนัก... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 07 March 2011 10:17 Modified: 07 March 2011 10:17 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการวิจัยด้าน Health Promotion of Palm Oil

ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยและประเด็นวิจัยด้าน Health Promotion of Palm Oil ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12 วัตถุประสง... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 04 March 2011 09:53 Modified: 04 March 2011 16:06 [ Report Abuse ]

(0) ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาร่วมประกวด "ยุวทูตรักอะตอม"

เรียนชาว PSU ทุกท่าน ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ร่วมประกวด "ยุวทูตรักอะตอม" โดยทีมผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้ร่วมเดินทางไปราย... more »
By นางสาว เจนจิรา สมชาติ   created: 03 March 2011 16:43 Modified: 03 March 2011 16:45 [ Report Abuse ]