นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 14 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
pr : ขอเชิญร่วมสัมมนาฯ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ครั้งที่ 2 2887 0
การประสานงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา ม.อ. ไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัย 3060 5
pr : ขอเชิญฟังบรรยายด้านเทคโนฯ ยางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 2454 0
pr : วันนักวิจัย ม.อ. ประจำปี 2551 2181 0
CoP: น้ำมันปาล์ม..น้ำมันมะพร้าว..หรือน้ำมันอื่นๆ เพื่อทำเทียนหอมทดแทนพาราฟิน 7571 12
pr : ด่วนมาก !!! เชิญร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการด้านเทคโนโลยียางพารา 2960 9
pr : ด่วนที่สุด !! เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความสมานฉันท์ 1940 0
CoP: เรื่องของน้ำมะพร้าว..กับเอทานอล 2981 1
CoP: เรื่องของน้ำมันมะพร้าว 5266 5
CoP : อยากรู้วิธีกำจัดขนนกขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในเนื้อของรังนกนางแอ่น 3563 4
pr : !!! เรียน ผู้รักชายฝั่งทุกท่าน 1750 0
CoP : อยากทราบขั้นตอนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันมะพร้าว 7939 9
CoP : ข้อมูลผู้บริหาร+จนท.ที่ดูแลงานวิจัยของทุกคณะ 5228 15
pr : สารคดีวิจัยเด่น ม.อ.ปี 2550 3279 0