นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2254
ความเห็น: 0

pr : ขอเชิญฟังบรรยายด้านเทคโนฯ ยางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา ภ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวทท. วข.ปัตตานี เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศฮอลแลนด์และเยอรมันนี มาบรรยาย


สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายด้านเทคโนโลยียางจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศฮอลแลนด์และเยอรมันนี ณ ห้อง 33201 อาคาร 33 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

1. Dr. Wilma K. Dierkes,
Department of Elastomer Technology & Engineering (ETE), Faculty of Engineering Technology, University of Twente, the Netherlands
วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551
เวลา 10.00 น.
เรื่อง “A Mechanistic Approach to EPDM Devulcanization”
เวลา 14.00 น.
เรื่อง “Compatibilization of Immiscible Elastomer - Filler Combinations by Plasma Polymerization”

2. Prof. Dr. Norbert Vennemann,
Faculty of Engineering and Computer Science,
University of Applied Sciences Osnabruck, Germany
วันพุธที่ 9 กรกฏาคม 2551
เวลา 9.30 น.
เรื่อง “Model Analysis and Experimental Investigation of
Thermoelastic Behaviour of Filled Elastomers”
เวลา 10.30 น.
“New Test Method for the Characterization of Stress Relaxation Behaviour and Crosslink Density of Thermoplastic Vulcanizates
(TPV)"

สำรองที่นั่งได้ที่
คุณอัปษร จงรักษ์วัฒนา
Email: pabsorn@bunga.pn.psu.ac.th
โทรศัพท์ 073 312213

--------------

ที่มาของข้อมูล : รศ. ดร.เจริญ นาคะสรรค์

Charoen Nakason
Associate Professor in Polymer Technology
Director-Center of Excellence in Natural Rubber Technology
Dept. Rubber Technology & Polymer Science,
Faculty of Science & Technology,
Prince of Songkla University, Pattani, THAILAND
Tel 66 73 313930-50 ext 1866
Fax 66 73 331099
Mobile 66 89 6585826
email : ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th

 

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.24.208
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ