นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตะหลิว
Ico64
นางสาว รัชนี - ชุมนิรัตน์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 371
ความเห็น: 0

TFRS 15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า

TFRS 15

TFRS 15 รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า 

อำนาจการควบคุมสินทรัพย์

  • ความสามารถในการสั่งการเพื่อใช้งานและได้รับประโยชน์ที่อยู่จากสินทรัพย์
  • ความสามารถกีดกันกิจการอื่นจากการสั่งการเพื่อใช้งานและได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้น
  • ได้รับประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมจากกระแสเงินสดทั้งในรูปของกระแสรับ/ประหยัดกระแสจ่าย

5 ขั้นตอนที่สำคัยของการรับรู้รายได้

ขั้นที่ 1 ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ขั้นที่ 2 ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา

ขั้นที่ 3 กำหนดราคาของรายการ

ขั้นที่ 4 ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติซึ่งรวมอยู่ในสัญญา

ขั้นที่ 5 รับรู้รายได้เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว

การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า ---ต้องเข้าทุกข้อ

  • คู่สัญญาในสัญญาอนุมัติสัญญา (เป็นลายลักษณ์อักษร วาจา หรือประเพณีปฏิบัติทางธุรกิจอื่น) และมีผลผูกพันทั้งสองฝ่ายต้องทำตามสัญญา
  • กิจการสามารถระบุสิทธิของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องส่งมอบ
  • กิจการสามารถระบุเงื่อนไขการชำระค่าตอบแทนสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบ
  • สัญญามีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ และ
  • มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะได้รับสิ่งตอบแทนที่กิจการมีสิทธิที่จะได้รับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสินค้าหรือบริการที่จะส่งมอบให้ลูกค้า
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): TFRS 15
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 ตุลาคม 2562 11:26 แก้ไข: 01 ตุลาคม 2562 11:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ