นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1757
ความเห็น: 1

Show and Share : PSU Happy Station

สถานีแห่งความสุข ม.อ.

         

           ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าร่วมแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2556 โดยมีสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานนำร่อง ดำเนินโครงการต่างๆ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ และได้ขยายประเด็นดังกล่าวไปยังคณะหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” (Happy University) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ และเพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน นำไปสู่การขยายผลการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ไปทั่วทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น


           มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการให้คณะ/หน่วยงานได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ของคณะ/หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น Happy Workplace และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักสร้างสุของค์กร ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วมโครงการ คณะทำงานจึงจัดให้มีกิจกรรมตามโครงการ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ “Show and Share : PSU. Happy Station” ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 


           ซึ่งในวันดังกล่าว จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผสมผสานให้เห็นเป็นรูปแบบสถานีความสุขของคน ม.อ. และภาคีเครือข่าย ในรูปแบบ ดังนี้


  1. บูธนิทรรศการแสดงเรื่องราวการดำเนินการ “เสริมสร้างความสุขของคนในคณะ/หน่วยงาน
  2.  บูธให้ผู้ร่วมงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแบ่งปันความสุข โดยการสอนให้นำไปปฏิบัติได้ ใช้ชื่อว่า “Happy to Share”


           โดยในวันดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เรียนเชิญ คุณสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาปาฐกถา "จุดประกายองค์กรแห่งความสุข" ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดัวกล่าว ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน นักสร้างสุของค์กรจากคณะ/หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ องค์กรต้นแบบและภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐจากแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ, ภาคีเครือข่ายภายนอก,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ตลอดจนบุคลากร ม.อ.ผู้สนใจ ซึ่งในงานดังกล่าวยังกำหนดให้มีกิจกรรม "ความสุขที่อยากบอก" นำโดย ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน (ผู้จัดการแผนงารนสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากคณะ/หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน  
            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังเห็นความสำคัญของการขยายวงสร้างความตระหนักรู้เรื่องความสุขของคนทำงานไปยังสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียง จึงได้เชิญผู้เข้าร่วมจาก 5 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใกล้เคียง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยทักษิณ, มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา,มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวกับทาง ม.อ.อีกด้วย


            ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมการแสดง และการสาธิต ที่น่าสนใจอีกมากมาย 
            สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณคงพล มนวรินทรกุล (กองการเจ้าหน้าที่) โทร.074-282056 (ภายใน 2056) E-mail : personnel@group.psu.ac.th


>> คลิกอ่านโครงการ

>> รายนามคณะทำงาน

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 06 November 2014 13:07 Modified: 16 December 2014 10:48 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ประกายแห่งความสุข คงลุกโชน เจิดจรัสแน่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ