นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kommiracle
Ico64
Kongpol Manavarindrakul
นักวิชาการอุดมศึกษา กองการเจ้าหน้าที่
นักศึกษา MBA ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

Page Visits: 14276
comment: 1

แบบฟอร์ม สสส. (ใบสำคัญรับเงิน ใบยืมเงินทดรองจ่าย และใบคืนเงินทดรองจ่าย)

แบบฟอร์ม สสส. ประกอบการเบิกจ่ายงบโครงการ Happy Workplace เชิญดาวน์โหลดครับ
แบบฟอร์ม สสส. ประกอบการเบิกจ่ายงบโครงการ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

v

>> Click ดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ แบบฟอร์มเบิกจ่ายโครงการ สสส. <<<


ใน File แบบฟอร์มประกอบด้วย แบบ งน.1 ใบสำคัญรับเงิน (ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเอกสาร) แบบ งน.5 ใบยืมเงินทดรองจ่าย และ แบบ งน.6 ใบคืนเงินทดรองจ่าย 

 

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว เปิด File กับโปรแกรม Excel สามารถ Click เลือกแบบฟอร์ม ดังภาพ และสามารถพิมพ์รายละเอียดค่าใช้จ่าย และจำนวนเงิน ตามที่จะทำเบิกได้

 

 photo 5063ff44-1fe4-4841-a985-aeb3207c16e8_zps5d18242f.jpg

หมายเหตุ : 
1. แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน เฉพาะกรณีรับเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
2. ใบสำคัญรับเงิน (แบบ งน.1)  กรณีนอกเหนือจากค่าอาหารกลางวัน,ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเอกสาร สามารถแก้ไขข้อความรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแบบฟอร์ม แล้วพิมพ์รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามต้องการได้ เช่น ใบสำคัญรับเงินกรณี เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย Facebook สนอ. เป็นต้น 
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 23 สิงหาคม 2556 14:22 แก้ไข: 25 กันยายน 2556 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Kommiracle, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ขอบคุณ ที่แนบไฟล์มาให้ใช้ หลายแบบฟอร์ม น่าใช้ และน่าปวดหัวดีเนอะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.239.160.113
Message:  
Load Editor
   
Cancel or