นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ตะหลิว
Ico64
นางสาว รัชนี - ชุมนิรัตน์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1122
ความเห็น: 0

การเรียนศตวรรษที่ 21 ด้วย quizizz [C]

quizizz

 

การศึกษาศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่ๆ ในท้องตลาดอย่างรวดเร็ว สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ,Smart phone และ Tablet ไม่ว่าจะเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่มีการพัฒนาเป็นคู่ขนานกันอย่างต่อเนื่อง      

ดังนั้นวันนี้เรามารู้จัก Applications อีกหนึ่งตัวที่่ช่วยให้ผู้สอนสร้างกิจกรรมในชั้นเรียน อาจจะเป็นช่วงเข้าสู่บทเรียนหรือช่วงท้ายบทเรียนก็ได้ค่ะ

https://quizizz.com เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ช่วยสร้างแบบทดสอบออนไลน์ e-Testing ได้ฟรี ผู้เรียนทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook Tablet SmartPhone ที่เชื่อมต่อระบบ Internet ผู้เรียนทราบผลการสอบทันที และผู้สอนได้รับรายงาน (Report) ผลการสอบและบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ Quizizz เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับ การทำข้อสอบก่อนเรียน หลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือจัดกิจกรรมการสอบแบบเกมส์เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการเรียนได้ อีกทั้งช่วยให้สถาบันการศึกษาประหยัด ค่าใช้จ่ายจากการเตรียมสอบ และเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเกิด ประโยชน์ ช่วยให้ผู้สอนลดเวลาในการทำข้อสอบและจัดชุดทดสอบอีกทั้งจะทราบจุดบกพร่องการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในแต่ละเนื้อหา ว่านักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาการเรียนเรื่องใด เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น ในด้านของผู้เรียนเอง ก็จะได้ทราบข้อมูลและประเมินตนเองได้ว่าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงส่วนใดเพื่อจะได้กลับไปทบทวน และทำความเข้าใจในเนื้อหานั้นอีกครั้งหนึ่ง เสมือนการสร้างแรงจูงใจในการเรียน และให้ผู้เรียน ต้องเตรียมพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ

 

ที่มา http://modps62.lib.kmutt.ac.th/files/Manual_QUIZIZZ.pdf

Sections: การเรียนการสอน
Tag: quizizz
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 31 July 2018 22:35 Modified: 31 July 2018 22:44 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 KaMkAeW and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น