นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1131
ความเห็น: 0

การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558(2)

 

 

 

      ตามกำหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมีความประสงค์เยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558  
 

       เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ


โดยมีคณะกรรมการ 2 ท่าน คือ

1. ผศ.เสาวลักษณ์  สุขประเสริฐ  ผู้อํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. รศ.ดร.อนันต์  มุ่งวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ 2 ท่าน คือ ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ
างสาววรรณวิมล นาคะ นักวิชาการอุดมศึกษา 
 

 

        การนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ โดยคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต

 

      หลังจากนั้นคณะกรรมการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะของโครงร่างองค์กร และข้อมูลตัวชี้วัดในผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2559 14:53 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2559 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ