นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1064
ความเห็น: 0

แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

แผนการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในรอบ 5 ปีการศึกษา (2558-2562) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่ประเมิน 

Desktop Assessment (1)

 

Site visit

(2) 

ประเมินภายนอก 

โดยกรรมการ 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(3) 

ประเมิน Inter

โดยกรรมการ 

จาก AUN

(4) 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2558

2559

2562

 

2560

2561

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

2558

2559

2560

2561

2562

 

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาโรคพืชวิทยา

2558

2559

2562

 

2560

2561

 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

2558

2559

2562

 

2560

 

2561

 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

 

2558

2559

2560

2561

2562

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร

2558

2559

 

2560

2561

2562

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

2559

2560

2562

 

2558

ภายในเดือนกันยายน 2559

2561

 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชากีฏวิทยา

2558

2559

2562

 

2560

2561

 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

2558

2559

2560

2561

2562

 

 

10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน

2558

2559

2562

 

2560

2561

 

11. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวาริชศาสตร์

2558

2559

2560

2561

2562

 

 

12. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

2558

2560

2562

 

2559

2561

 

13. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาพืชศาสตร์

2559

2560

2562

 

2558

ภายในเดือนกันยายน 2559

2561

 

created: 26 July 2016 14:43 Modified: 26 July 2016 14:46 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La and Ico24 ทดแทน.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ