นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1373
ความเห็น: 0

คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินและค่าตอบแทนในการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558

 

 

       ด้วยที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบ เรื่องคุณสมบัติคณะกรรมการประเมินและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

เกณฑ์คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

1)       ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือจัดโดย ทปอ.

2)       ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หรือจัดโดย ทปอ.

 

จำนวนกรรมการประเมินและค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2558

1. ระดับหลักสูตร

1)  ประธานกรรมการ เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากภายนอกคณะ จำนวน 1 ท่าน/หลักสูตร ได้รับค่าตอบแทน 1,200 บาท/ท่าน/หลักสูตร

2) กรรมการ เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จากภายนอกคณะ จำนวน 1 ท่าน และเป็นบุคลากรภายในคณะที่ไม่ได้สังกัดในหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 1 ท่าน
รวมกรรมการ จำนวน 2 ท่าน/หลักสูตร ค่าตอบแทน 1,000 บาท/ท่าน/หลักสูตร

ทั้งนี้  สามารถเชิญกรรมการที่ไม่ตรงสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตรได้

2. ระดับคณะ

1) นำเสนอ OP ของคณะ พร้อมแผนพัฒนาหน่วยงาน ในวันที่ 7-9 กันยายน 2559
เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากทีม Assessor ของมหาวิทยาลัย

2)  ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 บาท/ท่าน/วัน

 

ค่าใช้จ่ายในการประเมิน

1.  ระดับหลักสูตร โดยมีการประเมินคุณภาพภายในและ Site Visit โดยกรรมการจาก  ส่วนกลาง ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

2.  ระดับคณะ สำนักงานประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 

                ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรเข้ารับการประเมิน Site Visit ควรพิจารณาหลักสูตรที่กำลังจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้รับการประเมินก่อน เพื่อให้หลักสูตรดังกล่าวนำข้อเสนอแนะจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและจัดทำหลักสูตรต่อไป

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กรกฎาคม 2559 09:44 แก้ไข: 17 สิงหาคม 2559 15:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.51.24
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ