นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 830
ความเห็น: 0

กรอบเวลาการเก็บข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557

 

 

 

      ตามที่ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (SAR ระดับหลักสูตร)" เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม  2558 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้แจ้งกรอบเวลาการเก็บข้อมูล SAR ปีการศึกษา 2557 เป็นปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558) นั้น

     ในการนี้ สำนักงานประกันคุณภาพได้แจ้งหนังสือที่ มอ001.3/ว 172 ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2558 เรื่อง แจ้งการกำหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ  

โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลของปีการศึกษา 2557 ดังนี้

-  การเก็บข้อมูลจำนวนอาจารย์ และนักศึกษา ให้เก็บตามปีการศึกษา 2557 คือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558

-  การเก็บข้อมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานบริการวิชาการ
ให้เก็บตามปีปฎิทิน 2557  คือ

วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557

-  การเก็บข้อมูลทางการเงิน  ให้เก็บตามปีงบประมาณ 2557 คือ

วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.220.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ