นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1476
ความเห็น: 2

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3)

 

 

สรุปผลการจัดโครงการสัมมนา  เรื่อง  “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4  ในวันอังคารที่  3  ธันวาคม  2556   ณ ห้องประชุม 260  ชั้น 2  อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

 

ขอสรุปผลการประเมินตามรายละเอียด ดังนี้

 

จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม                                         66            คน

จำนวนผู้เข้าร่วม                                                  74            คน          คิดเป็น    112.12% ของผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                    49            คน          คิดเป็น      66.22% ของผู้เข้าร่วม

 

หัวข้อการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 49 คน) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.  ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.20

พึงพอใจมาก

2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

4.24

พึงพอใจมาก

3.  ความเหมาะสมของสถานที่

4.06

พึงพอใจมาก

4.  ความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้

4.14

พึงพอใจมาก

5.  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดครั้งนี้

4.31

พึงพอใจมาก

 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการนำเสนอครั้งต่อไป

สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะ 

ความถี่ 

- ดีแล้ว เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมาก สามารถนำไปพัฒนางานได้ดีมากๆ

3

- อยากให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้ในโอกาสต่อไป

1

- เสนอให้มีผู้บริหารแต่ละสถาบันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยตรง

1

-  ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนฯ แยกจากงานประเพณี 4 จอบ เนื่องจากมาเข้าร่วมในฐานะกรรมการ QA แต่ขณะเดียวกันต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ 4 จอบ ซ้ำเวลาเดียวกัน

ทำให้เข้าสัมมนาไม่ต่อเนื่อง

2

- ให้มีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเช่นนี้ตลอดไป โดยต้องเป็นข้อมูลที่พัฒนาใหม่ๆ

1

- ควรมีการบันทึกเป็น VDO  แล้ว Upload ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร เพราะเนื้อหาเป็นประโยชน์มากๆ

1

- ควรเพิ่มเวลา/ เรื่องในการแลกเปลี่ยน เนื่องจาก QA มีความสำคัญมาก ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

1

- ควรตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมให้รอบคอบ

1

- อากาศเย็นจนเกินไปในห้องประชุม

1

- อาหารว่าง ไม่มีกาแฟบริการ ต้องบริการตัวเอง

1

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เรื่องอัด VDO น่าสนใจครับ อัดลง Youtube ได้เลยครับ ส่วนเรื่องแอร์เย็นไป กับไม่มีกาแฟนี่อาจมาจากคนเดียวกันครับ พอไม่มีกาแฟร้อนๆ เลยรู้สึกหนาวไปหน่อย อิอิช่วยคิดแทนให้ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
13 December 2013 17:53
#94804

ขอบคุณในข้อเสนอแนะ ...และการให้กำลังใจคณะทำงานนะค่ะ สู้สู้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ