นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1217
ความเห็น: 2

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (3)

 

 

สรุปผลการจัดโครงการสัมมนา  เรื่อง  “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 4  ในวันอังคารที่  3  ธันวาคม  2556   ณ ห้องประชุม 260  ชั้น 2  อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นั้น

 

ขอสรุปผลการประเมินตามรายละเอียด ดังนี้

 

จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม                                         66            คน

จำนวนผู้เข้าร่วม                                                  74            คน          คิดเป็น    112.12% ของผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม                                    49            คน          คิดเป็น      66.22% ของผู้เข้าร่วม

 

หัวข้อการประเมิน 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 49 คน) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.  ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.20

พึงพอใจมาก

2.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

4.24

พึงพอใจมาก

3.  ความเหมาะสมของสถานที่

4.06

พึงพอใจมาก

4.  ความสามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้

4.14

พึงพอใจมาก

5.  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดครั้งนี้

4.31

พึงพอใจมาก

 

6. สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดการนำเสนอครั้งต่อไป

สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะ 

ความถี่ 

- ดีแล้ว เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีมาก สามารถนำไปพัฒนางานได้ดีมากๆ

3

- อยากให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบนี้ในโอกาสต่อไป

1

- เสนอให้มีผู้บริหารแต่ละสถาบันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยตรง

1

-  ควรจัดเวทีแลกเปลี่ยนฯ แยกจากงานประเพณี 4 จอบ เนื่องจากมาเข้าร่วมในฐานะกรรมการ QA แต่ขณะเดียวกันต้องปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ 4 จอบ ซ้ำเวลาเดียวกัน

ทำให้เข้าสัมมนาไม่ต่อเนื่อง

2

- ให้มีการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเช่นนี้ตลอดไป โดยต้องเป็นข้อมูลที่พัฒนาใหม่ๆ

1

- ควรมีการบันทึกเป็น VDO  แล้ว Upload ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสภาคณบดีสาขาการเกษตร เพราะเนื้อหาเป็นประโยชน์มากๆ

1

- ควรเพิ่มเวลา/ เรื่องในการแลกเปลี่ยน เนื่องจาก QA มีความสำคัญมาก ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

1

- ควรตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุมให้รอบคอบ

1

- อากาศเย็นจนเกินไปในห้องประชุม

1

- อาหารว่าง ไม่มีกาแฟบริการ ต้องบริการตัวเอง

1

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เรื่องอัด VDO น่าสนใจครับ อัดลง Youtube ได้เลยครับ ส่วนเรื่องแอร์เย็นไป กับไม่มีกาแฟนี่อาจมาจากคนเดียวกันครับ พอไม่มีกาแฟร้อนๆ เลยรู้สึกหนาวไปหน่อย อิอิช่วยคิดแทนให้ครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
13 December 2013 17:53
#94804

ขอบคุณในข้อเสนอแนะ ...และการให้กำลังใจคณะทำงานนะค่ะ สู้สู้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ