นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1752
comment: 0

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2)

 

 

 

     หลังจากการนำเสนอทุกผลงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน ซักถาม และเสนอแนะทุกผลงาน เพื่อให้สามารถนำประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

 

       ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร  (รศ.ดร.ธีระ  วิสิทธิ์พานิช) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต) และรศ.ศักดิ์ชัย  ชูโชติ คณบดีเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำเสนองานทุกท่านค่ะ

Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.237.124.210
Message:  
Load Editor
   
Cancel or