นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1619
ความเห็น: 0

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพฯ (2)

 

 

 

     หลังจากการนำเสนอทุกผลงานผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน ซักถาม และเสนอแนะทุกผลงาน เพื่อให้สามารถนำประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

 

       ประธานสภาคณบดีสาขาการเกษตร  (รศ.ดร.ธีระ  วิสิทธิ์พานิช) คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต) และรศ.ศักดิ์ชัย  ชูโชติ คณบดีเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำเสนองานทุกท่านค่ะ

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ