นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 8737
ความเห็น: 1

(ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563)

 

 

 

            สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ขอเชิญท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็น (ฉบับร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พศ.2559 – 2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท/เอก

 

ประชาพิจารณ์ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 7-8 พ.ย. 2556   ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 2  วันที่ 16 ธ.ค. 2556   จ.หนองคาย

ครั้งที่ 3  วันที่ 20 ธ.ค. 2556  จ.ตรัง

ครั้งที่ 4  วันที่ 17 ม.ค. 2557  จ.พะเยา

 

        เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงแก้ไข โดยท่านสามารถส่งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ E-mail: publichearing@onesqa.or.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป วันสิ้นสุดการรับข้อเสนอแนะ วันที่ 31 มกราคม  2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 

(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมิน ด้านการอาชีวศึกษา 

(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมิน ระดับอุดมศึกษา 

สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2556 11:27 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2556 11:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 J, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
สินชัย สินทนชื่น [IP: 110.77.133.187]
26 พฤศจิกายน 2557 13:38
#100802

ได้รับเอกสารฉบับร่างเกี่ยวตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน (รอบสี่) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และยังไม่มีร่างในระดับปฐมวัยเลย เกรงว่าจะไม่ทันในการเตรียมพร้อมรับการประเมิน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.247.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ