นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1311
ความเห็น: 0

ความคิดเห็นของผู้รับบริการที่มีต่องานประกันคุณภาพ

 

 

 

         จากการจัดสัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแผนพัฒนาคณะฯ ปี 2554 – 2559 เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน  2555 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวีลเลียนบีช รีสอร์ท สงขลา  ซึ่งกิจกรรมต่างๆ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้คำมั่นสัญญาไว้คงทยอยบันทึกกันนะค่ะ  สำหรับกิจกรรมช่วงเกือบจะเที่ยงของวันที่ 27 เมษายน  2555 เป็นการรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ ก็มีการแบ่งกลุ่มกัน โดยมีผู้ให้บริการพูดถึงงานที่รับผิดชอบค่ะ ซึ่งงานประกันคุณภาพมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพภายนอก   5ส และการจัดการความรู้  และผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นที่ต้องการให้ผู้ให้บริการ(งานประกันคุณภาพ) มีการพัฒนาในด้านใด ซึ่งสรุปได้ดังนี้ค่ะ

  1.  การพัฒนาการกรอกข้อมูล Common Data ให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกัน  โดยให้เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงกันทั้งภาควิชา/ หน่วยงาน  พร้อมติดตามข้อมูลรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  2. การทำกิจกรรม 5ส ในส่วนของพื้นที่สำนักงาน  ห้องเรียน และห้องประชุม  มีพัฒนาการที่ดี  ควรให้มีการขยายพื้นที่ในส่วนของห้องปฏิบัติการด้วย
  3. การจัดการความรู้ ให้มีการเพิ่มข้อตกลงในภาระงานของภาควิชา/ หน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และในการดำเนินงานให้เสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อรับทราบ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2555 17:02 แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2555 13:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.231.21.83
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ