นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1766
ความเห็น: 0

ประเมินความพึงพอใจสำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

 

การประชุมจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2554  เมื่อวันศุกร์ที่  11  พฤศจิกายน  2554  ณ  ห้องประชุม  122  อาคาร 1  คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สำนักงานเลขานุการคณะฯ ประกอบด้วย
 • หน่วยสารบรรณ
 • หน่วยการเจ้าหน้าที่
 • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • งานคลังและพัสดุ
 • หน่วยคลัง
 • หน่วยพัสดุ
 • หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
 • หน่วยกิจการนักศึกษา
 • หน่วยวิจัย
 • หน่วยวิเทศสัมพันธ์
 • งานนโยบายและแผน
 • งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • งานประกันคุณภาพ
 
1.  การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551-2553 อยู่ในระดับดี-ดีมาก โดยมีคะแนน 4.50 แต่ยังต้องปรับปรุงในด้านการจัดระบบงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งระดับภาควิชา และคณะฯ
 
2.  การจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554 โดยผ่านระบบ Online และก่อนการประเมินจะมีการชี้แจงการกรอกแบบประเมินให้กับผู้รับบริการค่ะ
และท่านคณบดีได้เสนอแนะให้ทุกหน่วยงานมีการประสานงานเรื่องข้อมูล ทำความเข้าใจด้วยกันทั้งในระบบการทำงาน การติดตามงาน เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 November 2011 13:17 Modified: 18 November 2011 13:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ปราณี , Ico24 มิกกี้, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.89.87.12
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ