นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1678
ความเห็น: 0

เลขานุการประเมินคุณภาพภายใน

เล็กๆ น้อยๆ จากประสบการณ์เลขานุการประเมินคุณภาพภายใน

 

 

             ตอนนี้อยู่ในช่วงของการจัดทำเล่มรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งหน่วยงานที่รับการประเมินค่ะ การเป็นเลขานุการประเมินฯ ยังไม่เสร็จสิ้นค่ะ เพราะต้องรอการทักท้วงหรือแก้ไขจากหน่วยงานที่รับการประเมิน และในการได้รับหน้าที่เป็นเลขานุการในปีการศึกษา 2553 ถึง  2 หน่วยงาน 1 คณะ สิ่งที่ได้เล็กๆ น้อยๆ จากประสบการณ์ในครั้งนี้ค่ะ

1.  การสร้างความเข้าใจที่ตรงกันโดยการถ่ายทอดแผนงาน สื่อสารไปยังบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เครือข่าย ลูกค้าผู้ใช้บริการให้เหมาะสม และจัดระบบการประสานงาน สื่อสารภายใน มุ่งเน้นเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก

2.  จัดข้อมูลอย่างเป็นระบบและถูกต้อง

3.  จัดระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้และความชำนาญเฉพาะตัวบุคคล

4.  เก็บรวบรวมปัญหา คำถาม และข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ใช้บริการ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนางาน และ จัดทำ FAQ เพื่อช่วยในการให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.  การพัฒนางานที่เน้นลูกค้าเป็นหลัก

6.  มีการศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น เพื่อเปรียบเทียบและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7.  การทำงานอย่างมีความสุข จะส่งผลให้การทำงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

8.  นำผลความพึงพอใจของผู้รับบริการมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 สิงหาคม 2554 13:57 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2554 16:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้ และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ