นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1952
ความเห็น: 1

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551 และกำหนดการประเมินฯ วันที่ 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2552

 

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปีการศึกษา 2551
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมิน

ตำแหน่ง-สังกัด

1. รองศาสตราจารย์สุธรรม  ปิ่นเจริญประธานกรรมการ                คณะแพทยศาสตร์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพรัตน์  สุทธินนท์รองประธานกรรมการคณะศิลปศาสตร์ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ไพศาล  เหล่าสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรา  เสนงามกรรมการคณะพยาบาลศาสตร์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี  จุลิรัชนีกร กรรมการคณะวิทยาการจัดการภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉมกรรมการคณะเศรษฐศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิษฐิดา  เอลซ์กรรมการคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
8. นางอภิวันท์  ธรรมรัตน์กรรมการคณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ คณะฯ
9. นางสาวอัญชิษฐา บุญวิรัตน์เลขานุการคณะแพทยศาสตร์  งานแพทยศาสตร์

แบ่งกลุ่มคณะกรรมการประเมินฯ เป็น 4 กลุ่ม  ดังนี้

คณะกรรมการกลุ่มที่ 1 :      ศาสตราจารย์ไพศาล  เหล่าสุวรรณ
                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศรา  เสนงาม

คณะกรรมการกลุ่มที่ 2 :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพรัตน์  สุทธินนท์
                                          นางอภิวันท์  ธรรมรัตน์

คณะกรรมการกลุ่มที่ 3 :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา  เฉิดโฉม
                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิษฐิดา  เอลซ์

คณะกรรมการกลุ่มที่ 4 :  รองศาสตราจารย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ
                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณี  จุลิรัชนีกร


กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2551
  วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 และวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 กันยายน 2552 10:40 แก้ไข: 28 กันยายน 2552 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แวะมาอ่านเพื่อทราบและส่งกำลังใจจ้า !! :)
Bf4192_ma

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 184.72.102.217
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ