นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2339
ความเห็น: 11

การบูรณาการ ดัชนีชี้วัดหลัก ( KPIs) กับ QA

SAR ปีการศึกษา 2550 ประกอบด้วย 11 องค์ประกอบ คือ 9 องค์ประกอบของ สกอ. กับอีก 2 องค์ประกอบของ ม.อ.

 

 งานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานชิ้นใหญ่ของพวกเราคือ การพัฒนาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ เพื่อใช้สำหรับการประกันคุณภาพ ตั้งแต่ 2550 ซึ่งปีนี้ สกอ. กำหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้ 9 องค์ประกอบ 4 ตัวบ่งชี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ

                  เพื่อให้ SAR ของเราสามารถครอบคลุมการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศ. ก็ต้องนำตัวบ่งชี้ของ สมศ. มาด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของ ม.อ.ก็ยังคงต้องมีอีก 2 องค์ประกอบ คือ ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม และชุมชนภาคใต้ และวิเทศสัมพันธ์ รวมเป็น 11 องค์ประกอบ และในปีการศึกษา 2550        ที่ประชุมคณบดีมีมติให้บูรณาการ KPIs เข้ากับระบบประกันคุณภาพ เพราะฉะนั้นคณะ/หน่วยงาน/ภาควิชา ซึ่งเคยรายงาน KPIs ในปีการศึกษา 2550 ก็ไม่ต้องรายงาน แต่ KPIs เหล่านี้ย้ายไปรายงานอยู่ใน SAR ทำให้คณะ/หน่วยงาน/ภาควิชาทำรายงานเพียงเล่มเดียวคือ SAR ซึ่งก็น่าจะทำให้ลดภาระงานลงจากเดิมส่วนรายละเอียดว่าแต่ละองค์ประกอบมีกี่ตัวบ่งชี้ และมีเกณฑ์การประเมินอย่างไร?ภาควิชาต้องประเมินตัวไหน? หน่วยงานสนับสนุนควรรายงานและประเมินตัวบ่งชี้ตัวไหนบ้าง คงต้องให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา ผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป และจะเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดบน website ของสำนักงานประกันคุณภาพ เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว

สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2550 15:50 แก้ไข: 02 กรกฎาคม 2551 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สวัสดีค่ะ

สายฝนเป็นสมาชิกใหม่คะ  พึ่งเริ่มใช้ blog เมื่อวานนี้เอง สนใจในเรื่องของประกันคุณภาพมากเลยคะ ปีนี้สายฝนได้เข้าฟังสรุปการประเมินผลของกองการเจ้าหน้าที่ ประทับใจมาก และมีประโยชน์มาก

  •  และอีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องของ (KPIs) กับ QA นั้น เป็นการประเมินเชิงปริมาณใช้มั้ยคะ

ดีค่ะ ต่อไป KPIs รวมเป็นหนึ่งในระบบเดียว หน่วยงานระดับปฏิบัติจะได้ไม่สับสน

อีกทั้ง ได้แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนทุกตัวบ่งชี้ล่วงหน้าด้วย 

 

สวัสดีค่ะ

ถ้าใช้ QA การการวิเคราะห์เชิงปริมาณเข้ามาใช้กับ KPIs นั้น แล้วจะเอาอะไรมาวัดละค่ะเพราะว่าปริมาณของแต่ละคนไม่เท่ากัน และบางคนก็ยังต้องเอาเชิงคุณภาพเข้ามาเป็นหลัก ถ้าในเมื่อบางคนจำเป็นต้องเชิงคุณภาพเข้ามา แล้วจะเอาเกณฑ์ใดมาวัดละคะ ว่า KPIs  

ต่อนะค่ะเมื่อกี้เขียนยังไม่เสร็จ

ว่า KPIs ของแต่ละคน บางครั้งพอครบ 6 เดือน ถึงเวลาทำ TOR ของแต่ละคนแล้ว ปริมาณงานที่กำหนดตาม KPIs ยังไม่ถึง มัวแต่ไปเน้นที่คุณภาพอยู่ (กลายเป็นเต่าล้านปีไปเลย)  อีกคนไม่สนใจคุณภาพเอาแต่ปริมาณให้ได้เพื่อที่จะให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ แล้วต่อไปหน่วยงานจะเป็นอย่างไร ถ้ามีแต่คนทำงานเพื่อปริมาณกันทั้งนั้น ถ้าเกิดเหตุการเช่นนี้จะทำอย่างไรดีค่ะ   (เพราะ) ถ้ามัวแต่เน้นคุณภาพตัวเองก็อยู่ไม่รอด หรือสักแต่ทำให้พ้น ๆ ไปเป็นเรื่อง

Ico48
NP (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
29 พฤศจิกายน 2550 09:10
#2946

สวัสดีค่ะคุณสายฝน

TORของแต่ละคนเป็นข้อตกลงของผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้าซึ่งต้องพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพตามภารกิจของแต่ละคน ซึ่งต้องสะท้อนพันธกิจของหน่วยงานและองค์การโดยการทำงานยึดหลัก(PDCA)ค่ะ

TORคือPLAN

การทำตามTORคือDO

ทำแล้วประเมินผลว่าเป็นอย่างไรดีแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องปรับปรุงคือCHECK&ACT

เพื่อว่าTORรอบต่อไปจะได้พัฒนาให้ดีกว่าเดิมต่อไปเรื่อยๆค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณมากคะ่ที่ได้อธิบายให้สายฝนได้เข้าใจมากกว่าตอนนี้ที่กำลังเข้าใจอยู่คะ

  • เราต้องตกลงกับหัวหน้าเราก่อน ทั้งในด้านของคุณภาพและปริมาณงานของเรา
  • แล้วเราก็ทำตามมาตรฐานที่เราได้ตกลงกับหัวหน้างานของเรา
  • เราก็ทำตามที่ได้ตกลงไว้กับหัวหน้า
  • แล้วนำข้อตกลงดังกล่าวไปประเมิน TOR เมื่อครบ 6 เดือน หรือเมื่อครบรอบระยะเวลาประเมิน

ถ้าทำไม่ได้ตามข้อตกลง ก็ต้องปรับปรุงในครั้งต่อไปใช้มั้ยคะ

Ico48
NP (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
30 พฤศจิกายน 2550 09:08
#3121
ใช่แล้วค่ะ  แต่การทำไม่ได้ตามข้อตกลงก็คงต้องมีเหตุผลอธิบายให้หัวหน้าทราบเช่นกันว่ามีความจำเป็นอย่างไร?หรือข้อจำกัดอะไรทำใมจึงทำไม่ได้ เพื่อว่าเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาร่วมกัน และรอบต่อไปจะได้ทำได้ค่ะ
สายฝนขอบคุณมากคะ พึ่งกระจ่างวันนี้แหละ...อิอิ
Ico48
สุธิษา [IP: 192.168.100.112]
24 มกราคม 2551 09:02
#16008
แวะมาขอบคุณที่เข้ามาอ่านและความคิดเห็นค่ะ  มีประโยชน์ต่อการทำงานมากเลยค่ะ  และขอชื่นชมการทำงานของสำนักประกันมากเลยค่ะ
Ico48
[IP: 192.168.100.112]
24 มกราคม 2551 09:42
#16042

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ พวกเรายินดีรับฟังข้อ

เสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงค่ะ

NP

ปีต่อๆ ไปคงได้เห็นคนทำประกันฯ หน้าตาสดใสขึ้น  รวมทั้งหนูด้วย  เพราะไม่ต้องมานั่งแยกข้อมูลว่าต้องรายงานอะไรบ้าง  ไม่ต้องขอข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานหลายครั้งด้วยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ